10 millionar til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda

I 2013 set Kommunal- og regionaldepartementet i gong ein spesiell innsats for å styrkje grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda. Det blir løyva 10 millionar kroner, og fristen for å sende inn ei skisse er 20.oktober.

Målsetting

Målet med satsinga er å "styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

Større og meir regionalt retta tiltak skal prioriterast framfor små prosjekt med lokal effekt.

Korleis søkje?

Frå utlysningsteksta:

"Skisse for innlevering skal ikke overstige 1 A4 side. Oppland fylkeskommune og referansegruppa for programmet vurderer hvilke skisser som det skal gås videre med for tildeling av midler. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for videre oppfølging.

Videre skal skissene bygge på en fordeling av finansiering med 50 % fra søker og 50 % fra tilskuddsordningen. Søknadsprosjektene skal ha en varighet på tre år fra tilsagnsdato. (....). Det settes ingen stramme retningslinjer for målgruppen for ordningen. Sammenslutning, kommuner, frivillge organisasjoner og andre prosjekter som kan bidra til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene kan levere skisse. Det forutsettes at søkeren ha organisasjonsnummer.

Disse punktene kan brukes som mal for innlevering av skisse:

1. Målsetting i forhold til programmet
2. Omfanget av prosjektet evt. med delprosjekt, tidsløp
3. Samarbeid med andre aktører
4. Potensialet for verdiskaping og næringsutvikling
5. Potensialet for økt og varig kunnskap utenfor prosjektperioden
6. Geografisk avgrensing

 

Frist 20. oktober

Frist for å sende inn skisse er 20. oktober 2013. Skissen sendast postmottak@oppland.org
Kontaktpersonar for programmet er Trond Carlson og Ola Idar Løkken i Oppland fylkeskommune.
Få meir informasjon om ordninga her: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Nyheter-fra-regionalenheten/Utlysing-av-midler-for-fjellomradene/

Tips ein ven Skriv ut