Framside/Planar/Arealplanar under arbeid
10a Temakart natyrtypar og prioriterte arter

2. gongs offentleg ettersyn av framlegg til kommunedelplan for Fossbergom

Lom formannskap gjorde i møte 07.04.2017, sak 24/2017  vedtak om at framlegg til revidert kommunedelplan for Fossbergom blir lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn. Endringar i planen som følgjer av den politiske behandlinga er innarbeidd i planframlegget. Planområdet omfattar Lom sentrum og nærområda omkring.

Det vert orienteringsmøte om planframlegget på kommunestyresalen tysdag 26. september kl. 19. Frist for å komme med uttaler til planforslaget blir sett til 18.10.2017.

 

Uttaler kan sendast til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM, eller på e-post til post@lom.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til Lom kommune v/plan- og miljøvernrådgjevar Sander Sælthun på  tlf. 47 46 32 18, E-post sander.saelthun@lom.kommune.no.

 

Høyringsdokumenta finn du ved å klikke på lenkene under (PDF):

 

 

Tips ein ven Skriv ut