Frå og med i dag, fredag 10. august, er totalforbodet mot å gjere opp eld og open brenning oppheva i Vågå, Lom og Skjåk.


Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité : Landbruket må høyne brannberedskapenSituasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.


Fredag 10.aug. 2018 er NAV Lom og Skjåk stengt.Ved behov: Ring 55 55 33 33. 


Ordførar inviterar saman med landbrukskontoret og faglaga til informasjon og dugnadsmøte med gardbrukarane tysdag 31.07 kl 10.00 på kommunestyresalen. Norsk Landbruksrådgjeving, Eidefoss og Banken vil også vere tilstade. Formålet med møte vert å informere om dei ulike støtte og tiltaksordningane. I tillegg ynskjer vi å sette fokus på kva vi saman i god gammaldags dugnadsånd kan gjera for å få produsert og berga mest mogleg grovfor. Håpar så mange som råd tek seg tid til å koma, sjølv om det er travelt både med vatning og slått.Pressemelding i Fjuken  


Den langvarige tørkeperioda og varmt vêr har ført til at mange bønder opplever ei krevjande situasjon med fôrmangel. Situasjonen er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kome med nokre presiseringar til korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskott skal praktiserast i år. Det er også sett i verk mange tiltak som skal hjelpe bønder som er ramma av tørken.


Bli med Monsen minutt for minutt i Jotunheimen! Starten går frå Bøverton onsdag den 18. juli. Om kvelden er det innspeling av NRK Sommeråpent på Sognefjellshytta. Vel møtt!

Lom eldreråd arrangerer tur til Gjendebu onsdag 8. august.


Besøksheim, som også kan kallast avlastningsheim, er eit friviljug hjelpetiltak og ei støtte til familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver.


Dette er ei uforpliktande undersøking der målet er å få kartlagt om det er marknad for å leige/kjøpe leilighitar i kommunale bygg. Det aktuelle bygget ligg like ved Lom helseheim, i eit bygg med til saman åtte bueiningar. Er dette noko som kunne vera aktuelt for deg? Gjer vel å svar under her! Dersom du ynskjer, kan du og leggja att namn/epost i skjemaet, så tek vi kontakt med deg.


Vi har over lengre tid hatt tørt og varmt vær, og  regnet lar vente på seg. Utifrå dette ynskjer brannvesenet  å presisera at  skogbrannfara er meget stor både i Lom og Skjåk, og totalforbod mot å open eld utandørs gjeld fortsatt.


Alle saker