Frå 17.10.2018 til 21.08.2019 er det ledig 70% vikariat for sjukepleiar ved Lom helseheimArbeidstid etter gjeldande turnus for tida dag/kveld, 3.kvar helg. Det kan bli 3-delt turnus.


Vassføringa i Bøvre er på veg ned, Lom har ikkje lenger krisestab. LOM KOMMUNE HAR SETT KRISESTAB, DENNE ARTIKKELEN BLIR OPPDATERT FORTLØPANDE: 


Legg merke til datoen 11. desember 2018. Da blir det gjennomført eit samla slepp av alle ledige stillingar i Nord-Gudbrandsdalen! Har du ei ledig stilling som du ynskjer å få marknadsført? Gå inn på stilling.komtiloss.no for å registrere din stilling.


Oversyn over stipend og legat som Lom kommune forvaltar 


Gratis kafetreff med faglig innhold i Lom:Hva gjør du hvis noe skjer med synet ditt?Hvor kan du henvende deg for rask hjelp?Hvordan kan vi hindre unødvendig synshemming?


Natt til laurdag 22. sept gjekk det eit nytt ras i Bøverdalen, nærare bestemt Breiseterdalen. Dette gjer utslag i form av straumutfall og mobilutfall i området.


Det er brot på ein fiberkabel mellom Lalm og Otta, noko som fører til at mobil-og breibandet i Ottadalen er borte! Feilrettinga er i gang. 
Lom helseheim har i over eit år vore med i RASK Oppland(Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen), og har heilt utrulege resultat å syna til! Overdreven og feil bruk av antibiotika er ei utfordring og i Norge, og kan føra til at antibiotikakurar ikkje har effekt når det virkeleg "gjeld".
Telenor har no gitt beskjed om at breibandsutbygginga i Bøverdalen er estimert ferdigstilt i midten av november.

Gode nyheiter for alle som ser fram til å få fiber i heimen! 


Frist for å søkje spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet er 1. november! 


Alle saker