Har du høyrt om «GDPR-trollet»? Snart blir dei nye personvernreglane innført, og mange er spente på kva dette vil bety for si bedrift. . Derfor inviterer vi no til næringspub med utgangspunkt i dei tre P’ane: Pub, Pizza og Personvern, for å gi DEG ei innføring – primært i personvern.  
Det er stor fare for skogbrann i Ottadalen. I kommunane i Ottadalen er det ikkje lov å lage bål.Metrologisk institutt meldar om spesielt stor brannfare på Østlandet. 
Lom kommune søkjer etter avdelingsingeniør med ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygg og anlegg.  Stillinga er 100 prosent.Vi ynskjer ein person som har gode samarbeidsevner og personlege eigenskapar som er i tråd med våre adferdskrav - løysingsorientert, offensiv og inkluderande.


Her kjem ei lita statusoppdatering pr. 14 mai! 
Faktura frå kommunen som vart sendt ut den 09. mai 2018 kjem dobbelt opp. Dersom du får to heilt like fakturaer, så sjå bort frå den eine!


Gira til å vere med på Lomsfest 2018? Har du høyrt om dei nye personvernreglane, eller vil du lære meir? Veit du kva som skjer i Lom framover? Sjekk ut nyheitsbrevet frå 4. mai 2018!


Søknad- og oppseiingsfrist 1.mai. Har du plass og skal halde fram gjer du ingenting. Treng du plass, søkjer du. Skal du slutte, må du seie opp.
Søknadsskjemaet til kulturskulen har vore ute av funksjon ei tid. No er nytt skjema oppe og går. Søknader som er sende før 26.april kl. 10 er ikkje registrerte.
Kommunestyret i Lom har i sak 19/2018 gjort vedtak om godkjenning av «Detaljreguleringsplan for Brubakken».


Alle saker