Stortinget vedtok i mai 2018 ei ny personopplysningslov som gjennomfører EU si personvernforordning (GDPR) i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet  forventar at den nye personopplysningslova  vil bli sett  i kraft i løpet av juli 2018. 


Vil du lære meir om anbod? Sjekk ut det siste nyheitsbrevet før sumaren! Her kan du lese om næringspub 30. august, parkeringsplassar i sentrum, 33 millionar til breiband, ny møteplass i Skjåk, utstillingsopning og mykje meir! 
Det blir felles akuttberedskap i Frå veke 27 til og med veke 34.
Med bakgrunn i stort vassforbruk og omfattande hagevatning må Lom kommune innføre restriksjonar på hagevatning. Dette for å sikre vassforsyninga til alle og kunne takle akutte hendingar. 


Ynskjer du å levere dine tenester til det offentlege, men kvir deg for å levere anbod? Du er ikkje aleine!

Den fyrste næringspuben denne hausten vil gi deg betre innsikt i regelverket for offentlege innkjøp, samt konkrete råd for korleis bedrifta di kan forbetre stillinga i ei anbodskonkurranse.


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. 


Under fylkesmesterskapen i helsefagarbeid på Lena 31. mai 2018 gjorde Ingrid Flaten ein dugeleg innsats, og kunne reisa heim med ein vel fortent 3. plass! Gratulerer så mykje!


Har du høyrt om «GDPR-trollet»? Snart blir dei nye personvernreglane innført, og mange er spente på kva dette vil bety for si bedrift. . Derfor inviterer vi no til næringspub med utgangspunkt i dei tre P’ane: Pub, Pizza og Personvern, for å gi DEG ei innføring – primært i personvern.  
Det er stor fare for skogbrann i Ottadalen. I kommunane i Ottadalen er det ikkje lov å lage bål.Metrologisk institutt meldar om spesielt stor brannfare på Østlandet. 


Her kjem ei lita statusoppdatering pr. 14 mai! 


Alle saker