Agronomutdanning for vaksne

Agronomutdanninga for vaksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gje grunnlag for vitnemål som agronom.
Det er Karrieresenteret Opus Nord-Gudbrandsdal som står for gjennomføringa av utdanninga. Kontaktperson: Torild S. Weikle, telefon 905 71 203 / torild.weikle@oppland.org.

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut