Framside/Tenester til deg/Friviljugsentralen/Aktivitetar

Utlodning på friviljugsentralen.

Friviljugsentralen har fått mange fine gevinstar.

03. mars 2016

Det er mykje flinke håndverkarar i bygda vår, som har laga rosa vottar,luer og skjerf, sokkar. Utskjere trekoppar og laupar oa., nissar, hekling, sying. Kreativiteten er på topp.

Triveleg stund på språk Kafeen torsdag den 3.mars.

Språk Kafe!

Språk Kafe annan kvar torsdag kl.11, i Drengjestugu.

03. mars 2016

Vi lagar eit enkelt måltid og har det hyggeleg i saman. Vi spelar scrabble og anna spel. Ynskjer du å ha med dge håndarbeid, er det berre triveleg.

Seniordans på Lom helseheim.

Seniordans i Storstugu på Lom Helseheim.

Seniordansegruppa har øving kvar torsdag.

12. februar 2016

Seniordanse gruppa møtas på Lom Helseheim kvar torsdag kl.11.30. Dansetrening og sosialt samvære. Dansegruppa ynskjer at fleire kan delta på dansen. Møt opp på Lom Helseheim el. ta kontakt med danseleiarane Thea Gjeilo og Eldri Bakke.

Boka kjem-noko for deg?

Boka kjem - noko for deg?

Lom Folkebibliotek i samarbeid med Lom friviljugsentral leverer "bokpakkar".

12. februar 2016

Lom Friviljugsentral har friviljuge sjåførar som køyrer ut mat 2 dagar i veka. dei tek med seg bokpakkar til dei som måtte ynskje det. Lånaren tek kontakt med Biblioteket. Sjåføren tek med bokpakkar og leverer att til Biblioteket.

Strikkegruppa Bundingen.

Strikkegruppa Bundingen.

Kvar måndag kl.11.30.

12. februar 2016

Strikkegruppa Bundingen møtast kvar måndag kl.11.30. Strikka labbar, luer, skjerf oa. blir levert til Frelsesarmeen i desember. Ta med deg handarbeid.To friviljuge serverer kaffi og kaker. Velkomne!

Triveleg på tysdagstreff

Tysdagstreff i Drengjestugu.

Lom friviljugsentral har tysdagstreff annan kvar tysdag.

12. februar 2016

Tysdagstreff: annankvar tysdag i 2016. Vi startar tysdag den 19.januar. Treffen er annankvar tysdag kl.10.30.

Leik og aktivitetar i Steinfjoset.

Småbarnstreff: i Drengjestugu.

Småbarnstreff annankvar onsdag.

12. februar 2016

Småbarnstreff annankvar onsdag:17.februar: leik og aktivitetar i Steinfjoset, 2.mars: leik og aktivitetar i Steinfjoset, 16.mars: leik og aktivitetar i Steinfjoset, den 30.mars: leik og aktivitetar i Steinfjoset, den 13.april: leik og aktivitetar i Steinfjoset,  27.april, den 11.mai, den 25.mai og avslutning til sommaren den 8.juni. Dei dagane vi har leik og aktivitetar startar vi i Steinfjoset kl.11, dei som måtte ynskje å vera inne på sentralen i staden er velkomne til det!Småbarnsforeldre med ungar opptil skulealder er velkomne på treff!

                                                                                                                                                                                                      

Matutkøyring

Utkøyring av mat til heimebuande.

06. januar 2016

Matutkøyring er eit tilbod til heimebuande eldre og funksjonshemma. Friviljuge køyrer ut mat 2 gongar i veka, tysdagar og fredagar.

Data- og nettbrettopplæring

Data og nettbrettopplæring

Friviljugsentralen held...

06. januar 2016

Vågå og Lom Frivilligsentralar samarbeider om opplæring i nettbrett/iPad og data.

Opplæring i nettbrett/iPad og data: fredag 15. og fredag 22. januar 2016, kl 12:00 - 14:30. 

Det er plass til åtte deltakarar, fyrstemann til mølla-prinsippet gjeld! Kursstad er Vågå Frivilligsentral.

Bindande påmelding innan 13. januar til 

Ella Hoel 996 93 847, eller

Inger Kari Sæta 990 41 280

Nattramn

Natteramn

9.klasse foreldre stiller som natteramnar.

04. januar 2016

Styringsgruppa: Ingvard Olstad og Ella Hoel

lenke til natteramn