Framside/Tenester til deg/Helse og rehabilitering/Aktuelt
Jorun Sperstad-Fjeld - aktivitør og kvardagsrehabilitør

Kvardagsrehabilitering i Lom!

07. juli 2017

Jorun Sperstad-Fjeld har nett blitt tilsett i heimesjukepleia i Lom der ho skal arbeida med kvardagsrehabilitering. I tillegg er ho aktivitør ved Lom helseheim. Men kva er kvardagsrehabilitering? 

Resultat for Lom kommune 2017 - Kommunebarometeret

Kommunebarometeret: Lom kommune gjer det godt!

27. juni 2017

Kommunebarometeret for 2016 er nyleg gjort kjent  - og Lom kommune viser gode resultat med positiv utvikling frå førre rangering.  Det er særleg innan pleie og omsorg det er vist stor framgang.   At vi frå før har gode resultat innan skule er godt kjent.

Skjermbilde 2017-02-20 kl

Folkehelseoversikt for Lom kommune

20. februar 2017

No er folkehelseoversikta for kommunene oppdatert. Heile oversikta er lagt ut på nettstaden til Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter; nglms.no. Du kan og lasta ned oversikta direkte her: 

Handlingsplan for forebygging og håndtering av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

09. desember 2016

Forslag til handlingsplan er utarbeidet (vedlegg). Videre prosess / høringsrunde ble drøftet. Rolv Mallaug sørger for høring i politiet.

keychain-235198_1920

Refleksdagen 2016

19. oktober 2016

Torsdag 20. oktober vert den nasjonale refleksdagen markert

Skjermbilde 2016-08-15 kl

FLYTTING AV LEGEKONTORET, HELSESTASJONEN, JORDMOR OG FYSIOTERAPIEN

12. oktober 2016

Ombygging  av helsesenteret skal starte opp den 24. oktober.

Skjermbilde 2016-09-29 kl

Fysioterapi: Varmvassbading

29. september 2016

Fysioterapeutane i Lom og Skjåk startar opp att med varmvassbading  måndagar. Fyrste bading blir

Måndag 10.10 kl 14.00

e-c3a6-aktiv-c3a6-du

Gardsbesøk på Graffer i Lom

Sundag 22.mai, kl. 12

04. mai 2016

Vi inviterer til ein dag med ulike aktivitetar, der dyra er i sentrum.

På garden er det:

  • høner med kyllingar
  • sau med lam
  • katt
  • hest som vi kan ri på
800CROP600_8125 kopi

Klar for sykkelopplæring?

Tor Arne Sandviken held kursing

04. mai 2016

Er du tilsett, pårørende eller ungdom eller vaksen og har lyst til å ta med pasientar og bebuarar på Lom Helseheim på sykkeltur, er du velkomen til opplæring/test ved Tor Arne Sandviken, utanfor hovudinngangen ved Lom Helseheim.Torsdag 05.05.16 mellom kl.18-20. Velkomne på sykkellaget!

Visuelt oversyn over kva ein kjernejournal er

Innbyggarar i Lom kommune får kjernejournal

helsenorge.no informerer:

27. april 2016

11. mai 2016 får alle innbyggjarane i Hedmark og Oppland sin kjernejournal. Det kan vere til stor hjelp i akutte situasjonar.