Framside»Tenester til deg»Sosiale tenester»Aktuelt
teenager-959125_1280

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016

26. oktober 2015

Føremålet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom haå barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vera eit verkemiddel for å bedra moglegheitene for at fleire barn og undpm skal få vera med på viktige sosiale område, som ferie- og fritidsaktivitetar, utan hensyn til inntekta- og den sosiale situasjonen til foreldra. Utlysinga blir gjort med atterhald om Stortinget si bevilging i statsbudsjettet. 

Offentlege instansar, private aktørar og friviljuke organisasjonar kan søkje om tilskot. 

Les meir om ordninga på tilskotsordninga si nettside.

 

Illustrasjonsfoto

Akuttberedskapen i kommunalt barnevern

30. juni 2015

18. juni 2015 vart det utsendt informasjonsbrev frå Det kongelige barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. 

Klikk her for å lasta ned informasjon om akuttberedskapen i kommunalt barnevern

Nytt NAV-kontor frå 17. juni

Det nye kontoret er felles for Lom og Skjåk og opnar i Signegarden i Bismo

04. juni 2014

NAV-kontoret i Lom har siste kontordag onsdag 11. juni. På grunn av flytting vert kontoret stengt frå og med torsdag 12. til og med måndag 16. juni.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk opnar i Signegarden i Bismo tysdag 17. juni kl. 10:00.
Opningstider i det nye kontoret vert måndagar, tysdagar, onsdagar og fredagar kl. 09-15. Torsdagar er kontoret stengt.

Tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott til tilpassing av eigen bustad

16. mai 2013

Lom kommune kan tilby tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott  til tilpassing av eigen bustad.