Frøydis Øfeldt Marstein har fått tildelt årets DIXI-pris

Ordførar Bjarne Eiolf Holø er opptatt av å sette fokus på dette viktige førebyggande arbeidet til barns beste. 
- Kommunen arbeider, og kjem til å arbeide, med denne utfordringa fram i tid. Eg er derfor særleg glad for at Frøydis har vorte tildelt denne prisen som heng høgt og nyttar høvet til å gratulere ho!  Det er viktig å ha ressurspersonar som tek tak i dette både lokalt og nasjonalt slik Frøydis har gjort, seier Holø i ein kommentar til tildelinga av prisen.

Nytt NAV-kontor frå 17. juni

Det nye kontoret er felles for Lom og Skjåk og opnar i Signegarden i Bismo

NAV-kontoret i Lom har siste kontordag onsdag 11. juni. På grunn av flytting vert kontoret stengt frå og med torsdag 12. til og med måndag 16. juni.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk opnar i Signegarden i Bismo tysdag 17. juni kl. 10:00.
Opningstider i det nye kontoret vert måndagar, tysdagar, onsdagar og fredagar kl. 09-15. Torsdagar er kontoret stengt.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk vert etablert i Skjåk

Det nye felles NAV-kontoret for Lom og Skjåk skal byggjast i Bismo. Bismo Vekst AS vant i dag anbodskonkurransen ut frå dei kriteria som var sett opp. NAV reknar med at det nye kontoret vil opne rundt midten av juni 2014.

Tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott til tilpassing av eigen bustad

Lom kommune kan tilby tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott  til tilpassing av eigen bustad.

To blide frammøtte på bli-kjent-kvelden

Bli kjent kveld

Onsdag 26. oktober inviterte Flyktningetenesta, Friviljugsentralen og NAV Lom til ein bli kjend kveld med våre nye innbyggjarar frå Iran, Palestina, Afganistan og Eritrea på Friviljugsentralen i Lom. Det kom så mange at forsamlinga måtte flytte seg til kantina på ungdomsskulen!

Mojtaba Ramezani (t.v.) og kona Afsaneh Ramezani var av dei mange blide som møtte opp

Brukarundersøking på NAV-kontoret

Frå 5. september og ca fire veker fram vil NAV Lom spørje brukarane sine om kva dei meiner om den servicen som NAV gjev og om brukarane har forslag til forbetring.