door-983783_1920

NAV Lom og Skjåk held stengt 23. november

23. november er det nasjonal sikkerheitsdag, denne dagen skal alle på kontoret ved NAV Lom og Skjåk vera med på. Kontoret er med andre ord stengt heile denne dagen.

teenager-959125_1280

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016

Føremålet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom haå barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vera eit verkemiddel for å bedra moglegheitene for at fleire barn og undpm skal få vera med på viktige sosiale område, som ferie- og fritidsaktivitetar, utan hensyn til inntekta- og den sosiale situasjonen til foreldra. Utlysinga blir gjort med atterhald om Stortinget si bevilging i statsbudsjettet. 

Offentlege instansar, private aktørar og friviljuke organisasjonar kan søkje om tilskot. 

Les meir om ordninga på tilskotsordninga si nettside.

 

Tommel opp

Gjennomført tilsyn ved Lom og Skjåk barnevernteneste

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioda 16.03 – 07.08.15 tilsyn med Lom og Skjåk barnevernteneste.

Systemrevisjon gjaldt på følgjande område:

Barneverntenesta sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta og attendemelding til meldar.

 

Det vart ikkje funne avvik eller merknader.

 

Fylkesmannen har merka seg at kommunen er i prosess med åjobbe med systematiske struktur og leiing i heile tenesta. 

Fylkesmanne fann ikkje nokre formelle styringslinjer frå rådmann til leiar av barnevern. 

Dei anbefalar at kommunen strukturere omorganiseringa, utarbeidar stillingsinstruks til TO-leiar og set opp evalueringspunkt for omorgansieringa.

Illustrasjonsfoto

Akuttberedskapen i kommunalt barnevern

18. juni 2015 vart det utsendt informasjonsbrev frå Det kongelige barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. 

Klikk her for å lasta ned informasjon om akuttberedskapen i kommunalt barnevern

Frøydis Øfeldt Marstein har fått tildelt årets DIXI-pris

Ordførar Bjarne Eiolf Holø er opptatt av å sette fokus på dette viktige førebyggande arbeidet til barns beste. 
- Kommunen arbeider, og kjem til å arbeide, med denne utfordringa fram i tid. Eg er derfor særleg glad for at Frøydis har vorte tildelt denne prisen som heng høgt og nyttar høvet til å gratulere ho!  Det er viktig å ha ressurspersonar som tek tak i dette både lokalt og nasjonalt slik Frøydis har gjort, seier Holø i ein kommentar til tildelinga av prisen.

Nytt NAV-kontor frå 17. juni

Det nye kontoret er felles for Lom og Skjåk og opnar i Signegarden i Bismo

NAV-kontoret i Lom har siste kontordag onsdag 11. juni. På grunn av flytting vert kontoret stengt frå og med torsdag 12. til og med måndag 16. juni.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk opnar i Signegarden i Bismo tysdag 17. juni kl. 10:00.
Opningstider i det nye kontoret vert måndagar, tysdagar, onsdagar og fredagar kl. 09-15. Torsdagar er kontoret stengt.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk vert etablert i Skjåk

Det nye felles NAV-kontoret for Lom og Skjåk skal byggjast i Bismo. Bismo Vekst AS vant i dag anbodskonkurransen ut frå dei kriteria som var sett opp. NAV reknar med at det nye kontoret vil opne rundt midten av juni 2014.

Tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott til tilpassing av eigen bustad

Lom kommune kan tilby tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott  til tilpassing av eigen bustad.

To blide frammøtte på bli-kjent-kvelden

Bli kjent kveld

Onsdag 26. oktober inviterte Flyktningetenesta, Friviljugsentralen og NAV Lom til ein bli kjend kveld med våre nye innbyggjarar frå Iran, Palestina, Afganistan og Eritrea på Friviljugsentralen i Lom. Det kom så mange at forsamlinga måtte flytte seg til kantina på ungdomsskulen!

Mojtaba Ramezani (t.v.) og kona Afsaneh Ramezani var av dei mange blide som møtte opp

0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932