Tommel opp

Gjennomført tilsyn ved Lom og Skjåk barnevernteneste

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i perioda 16.03 – 07.08.15 tilsyn med Lom og Skjåk barnevernteneste.

Systemrevisjon gjaldt på følgjande område:

Barneverntenesta sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta og attendemelding til meldar.

 

Det vart ikkje funne avvik eller merknader.

 

Fylkesmannen har merka seg at kommunen er i prosess med åjobbe med systematiske struktur og leiing i heile tenesta. 

Fylkesmanne fann ikkje nokre formelle styringslinjer frå rådmann til leiar av barnevern. 

Dei anbefalar at kommunen strukturere omorganiseringa, utarbeidar stillingsinstruks til TO-leiar og set opp evalueringspunkt for omorgansieringa.

Illustrasjonsfoto

Akuttberedskapen i kommunalt barnevern

18. juni 2015 vart det utsendt informasjonsbrev frå Det kongelige barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. 

Klikk her for å lasta ned informasjon om akuttberedskapen i kommunalt barnevern

Frøydis Øfeldt Marstein har fått tildelt årets DIXI-pris

Ordførar Bjarne Eiolf Holø er opptatt av å sette fokus på dette viktige førebyggande arbeidet til barns beste. 
- Kommunen arbeider, og kjem til å arbeide, med denne utfordringa fram i tid. Eg er derfor særleg glad for at Frøydis har vorte tildelt denne prisen som heng høgt og nyttar høvet til å gratulere ho!  Det er viktig å ha ressurspersonar som tek tak i dette både lokalt og nasjonalt slik Frøydis har gjort, seier Holø i ein kommentar til tildelinga av prisen.

Nytt NAV-kontor frå 17. juni

Det nye kontoret er felles for Lom og Skjåk og opnar i Signegarden i Bismo

NAV-kontoret i Lom har siste kontordag onsdag 11. juni. På grunn av flytting vert kontoret stengt frå og med torsdag 12. til og med måndag 16. juni.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk opnar i Signegarden i Bismo tysdag 17. juni kl. 10:00.
Opningstider i det nye kontoret vert måndagar, tysdagar, onsdagar og fredagar kl. 09-15. Torsdagar er kontoret stengt.

Nytt felles NAV-kontor for Lom og Skjåk vert etablert i Skjåk

Det nye felles NAV-kontoret for Lom og Skjåk skal byggjast i Bismo. Bismo Vekst AS vant i dag anbodskonkurransen ut frå dei kriteria som var sett opp. NAV reknar med at det nye kontoret vil opne rundt midten av juni 2014.

Tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott til tilpassing av eigen bustad

Lom kommune kan tilby tilskott til etablering i eigen bustad og tilskott  til tilpassing av eigen bustad.

To blide frammøtte på bli-kjent-kvelden

Bli kjent kveld

Onsdag 26. oktober inviterte Flyktningetenesta, Friviljugsentralen og NAV Lom til ein bli kjend kveld med våre nye innbyggjarar frå Iran, Palestina, Afganistan og Eritrea på Friviljugsentralen i Lom. Det kom så mange at forsamlinga måtte flytte seg til kantina på ungdomsskulen!

Mojtaba Ramezani (t.v.) og kona Afsaneh Ramezani var av dei mange blide som møtte opp

0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932