Nytt til næringslivet, april og mai 2015

Her kjem nyheitsbrevet for april og mai. Det inneheld:

1. Helsing frå næringssjefen (ny driv i Garmo, Ungt Entreprenørskap, arrangement i Lom etc.)
2. Næringsprisen 2015
3. Reiseliv og stiftelsesmøte
4. Lokaljobb.no
5. Ny merkevarestrategi for Noregs nasjonalparkar
6. Utlysning av midlar til verdiskaping i fjellet
7. #Drømmeløftet - dialogmøte
8. Kontaktinformasjon

I tillegg så legg eg med ein invitasjon frå advokatfirmaet Thallaug, som kjem til Otta 18. juni og som tilbyr gratis gründerhjelp.
Temaet denne gongen er handtering av immaterielle rettigheiter (varemerke, patenter m.m.)
Les meir i vedlegget.
 

Utdeling av næringsprisen 2013

Næringsprisen 2015

Kjenner du nokon som fortener næringsprisen 2015?
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Formannskapet gjer vedtak om utdeling av prisen.

Send forslag på kandidat til:
Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom eller på e-post post@lom.kommune.no innan 31. mai 2015.
Utdelinga skjer under årets Fjordingsmartna.

 

 

Landbruksinformasjon mai 2015

Nytt hefte "Landbruksinformasjon" vert no sendt ut i posten til alle som søkjer om produksjonstilskot. Du kan og lasta ned heftet her:  Landbruksinformasjon mai 2015.doc PDF document ODT document

Nytt til næringslivet, februar og mars 2015

Her kjem nyheitsbrevet for februar / mars.
Her kan du lese om:

  1. Helsing frå næringssjefen (samferdsel, årskonferanse, laft m.m.)

  2. Møte angåande planarbeid Fossbergom 26. mars (sjå link til førebelse skisser)

  3. Profilering i Fjuken (kort tidsfrist til påskemagasinet)

  4. #Jegvilhafiber

  5. Kurs i sal

  6. Thallaug Gründerforum

  7. Gode tips frå Ringebu

  8. Kontaktinformasjon

I det andre vedlegget kan du lese om utviklingstrekk, statistikk m.m. (vedlegget er ein presentasjon til kommunestyret 19. januar)

Dersom du vil ha kontinuerleg informasjon er det lurt å melde seg inn i Lom næringsforum på Facebook.

P.S: Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet? Send meg e-post adressa di, så sett eg deg opp på distribusjonslista.

Nytt til næringslivet, april 2014

Orienteringsmøte om kollektivterminal og miljøtiltak 26.mars

Statens vegvesen skal foreta utbetring og fornying av kollektivterminalen i Lom (Fossbergom) og miljøtiltak for delar av Riksveg 15. 
I samband med planarbeidet ynskjer dei å inviterer til eit informasjonsmøte torsdag 26. mars kl. 16-18. Ope for alle.

Språkpraksis

Er din verksemd samfunnsbevisst, og har bruk for litt ekstra arbeidskraft?
Da bør du lese vidare. Språkpraktikantar kan vere ein ekstra ressurs inn i verksemda. 

Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Invitasjon til frukostmøte angåande skilting i industriområde

Tysdag 24. februar kl. 8 ynskjer Lom kommune å invitere til eit frukostmøte for å diskutere skilting i industriområde.
Det er sendt ut brev til alle verksemder, og vi håper at mange tek seg tid til å kome.
Møtet blir på kommunestyresalen på Midtgard. Enkel servering.
 

Kva meiner du/dykk om samlokalisering av landbrukskontoret i Lom og Skjåk?

Ei framtidig samlokalisering av den kommunale landbruksforvaltningen eller «landbrukskontoret» i Lom og Skjåk har i seinare tid vore diskutert av ordførarar i Lom og Skjåk, og har vore referert i avisane. Som ein start i ein naudsynt politisk og administrativ prosess ynskjer vi innspel frå landbruksnæringa og andre i Lom innan 1. mars 2015.

Bygdeutvikling (BU-midlar)

Innovasjon Norge har ansvaret for tildeling av BU-midlar i Oppland.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å søkje om tilskot.  
 

Julemarknad i Presthaugen

Nytt til næringslivet, januar 2015

Her kjem årets fyrste nyheitsbrev.

Her kan du lese om dette:

1. Prisdryss over Lom
2. Vil du bli vår nye kollega?
3. NæringsNM og kommuneNM
4. Tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling
5. Oppstart servicekurs for bygg, anlegg og handverk
6. Kurs i digital kompetanse, 12. februar
7. Gründertreff 5. februar
8. Møte med Innovasjon Norge på Dovre 28. januar
9. Nytt år, nye moglegheiter!
10: Julemarknad i Presthaugen
11. Kontaktinformasjon