Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Aktuelt
Bilde_Lom%2BMøbelindustri

Ledige lokale i Lom

18. august 2017

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert august 2017. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

Vår

Nytt til næringslivet, 2.utgåve 2017

27. april 2017

Her kan du lese årets andre nyheitsbrev!

Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet på e-post, si i frå til ashild.amundsen@lom.kommune.no
Det gjeld også om du har tips eller innspel på innhald.

Næringsfond, høyring

Høyringutkast: Reglar for bruk av næringsfondet

25. april 2017

Kommunen ynskjer gjerne innspel til høyringsutkasta som ligg vedlagt. Frist for å kome med innspel er 15. mai.

20140422_153908

Møte for handel- og reiselivsnæringa 19. april

09. april 2017

For ei stund attende vart det invitert til eit møte på Bakeriet ang. statusen som turiststad. Det vart bestemt at vi skulle bestille ei handelsanalyse frå Østlandsforskning, som grunnlag for ein eventuell ny søknad om utvida haust- og vårsesong.

Gründersamling

Motivasjonskveld for gründerar 4. april

03. april 2017

Arrangementet er gratis og ope for alle! Her kan du møte Innovasjon Norge, kunnskapsparken Skåppå og andre gründerar frå m.a. kulturnæring, reiseliv og landbruket.

Møt opp på regionkontoret på Otta frå kl. 18, påmelding til Frode Damstuen, tlf. 90 91 55 01 / frode@regionkontoret.no.
Programmet kan du laste ned her
 

Breiband

Høyring – utbygging av høghastigheit breiband i Nord-Gudbrandsdalen

24. mars 2017

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) har lyst ut nye midlar til utbyggingsprosjekt for høghastigheit breiband i Norge. Dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen går i år igjen saman om ein felles søknad om midlar.

Fjellsatsing

Ni millionar til byggløysningar i fjellområda

16. mars 2017

Henta direkte frå heimesida til Oppland Fylkeskommune si heimesida (på bokmål): https://www.oppland.no/fagomrader/naring/naring-og-samfunn-nyheter/sok-midler-fra-fjellsatsinga.69507.aspx
Ni millioner skal fordeles på fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Lokale byggematerialer og klimavennlighet er blant årets stikkord.

Foto av Eidenshage

Frukostmøte for næringslivet 15. mars

07. mars 2017

Lom kommune, NAV Lom og Skjåk og Visit Jotunheimen AS inviterer til eit frukostmøte for næringslivet på Fossberg Hotell i Lom.
Nils Arne Haugen frå Sparebank1 Lom og Skjåk gir oss ei oppsummering på året 2016, og vi får besøk av Marius Haugaløkken og Sigurd Rønningen for å prate om omdømmearbeid, trendar og digital marknadsføring. Korleis bør du jobbe for å nå ut?

Nytt til næringslivet

Nytt til næringslivet, utgåve 1.- 2017

06. februar 2017

Her kan du lese årets fyrste nyheitsbrev!

Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet på e-post, si i frå til ashild.amundsen@lom.kommune.no
Det gjeld også om du har tips eller innspel på innhald.