Det gode vertskap på Fossheim

Mange fornøgde Lomsvertar

Dette er tredje året at kurset «Bli ein Lomsvert» blir arrangert for tilsette i handel- og reiselivsnæringa i Lom. Årets utgåve var i regi av Lom nasjonalparklandsby og bedriftsnettverket rundt Klimaparken, og fekk mange gode attendemeldingar.

SMIL

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014

Det er fordelt ca. 654.000 kr tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Lom. Midlane skal m.a. brukast til beiterydding, stirydding, restaurering av verneferdige bygningar og kulturminne.

Landbruksinformasjon 2014

Kommunale midlar til landbruket i Lom 2014

Det er fordelt kommunale midlar til landbruket etter 1. søknadsfristen i år. Det er fordelt ca. 700.000 kr til ulike tiltak i landbruket i Lom. Kommunestyret i Lom har den 19.06.2014 gjort vedtak om å løyve 150.000 kr til tilskot til avverking i skogbruket i 2014.

 

Gründer i Lom?

No kan du melde deg på etableringskurset til Innovasjon Norge. Fyrste kursdato er 17. september på Otta.

Destinasjon Lom. Foto: Johan Wildhagen / Palookaville

Destinasjon Lom - "Hva kan gjøres for å utvikle destinasjonens konkurransekraft"

Som eit ledd i bachelorgraden sin på Handelshøyskolen BI i Trondheim har Øyvind Rusten og Anne Mjelva Trøen levert inn ei bacheloroppgåve som tek for seg reisemålet Lom. Oppgåva ser på korleis ulike tiltak kan bidra til å styrke destinasjonen sin konkurransekraft, er no tilgjengeleg elektronisk (sjå link).

Ledige lokale i Lom

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert juni 2014. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

Grunnkurs i styrearbeid 12. juni

Næringshagen Nord-Gudbrandsdal arrangerer grunnkurs i styrearbeid 12. juni i Vågå.
Påmeldingsfrist 6. juni.

Nytt til næringslivet - mai 2014

Her kjem nyheitsbrevet til næringslivet for mai 2014.

Innhaldsliste:
1.Vertskapskurs 25. juni og visningstur 6. juli
2.Stimuleringstilskot for bedrifter som tek inn lærlingar
3.Kurs i offentleg anbod
4.Oversikt over arrangement i Lom sumar 2014
5.Status: skilting i industriområde
6.Dagsseminar: Hest i næring på Starum 4. juni

BKA-kurs

Bli ein Lomsvert!

Lyst på litt påfyll? 25. juni blir det arrangert eit kortfatta teorikurs med fokus på betre lokalkunnskap, kundeservice og meirsal. Nytt av året er ein visningstur den 6. juli, der du kan få sjå og oppleve noko av det du høyrer om i teoridelen. Sosialt og lærerikt !

Kurs for leverandørar – offentlege anbod / innkjøp i det offentlege

Abakus skal halde kurs i anbodsreglar for offentlege anskaffingar.
Kurset blir arrangert på vegne av kommunane Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå.

Dato: 28.05.2014
Kl. 1200 – 1600
Stad: Otta