Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Aktuelt
Nytt til næringslivet

Nytt til næringslivet, utgåve 1.- 2017

06. februar 2017

Her kan du lese årets fyrste nyheitsbrev!

Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet på e-post, si i frå til ashild.amundsen@lom.kommune.no
Det gjeld også om du har tips eller innspel på innhald.

Innspel?

Har du innspel til reglane for bruk av næringsfondet i Lom?

24. januar 2017

Ei samansett arbeidsgruppe er i gong med å revidere reglane for bruk av næringsfondet i Lom, og du kan påverke prosessen i ei tidleg fase.

Foto: Palookaville / Johan Wildhagen

Søk tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling. Frist 1.februar!

24. januar 2017

Regionrådet har løyvd kr. 800 000 til aktivitetar innanfor kultur- og naturbasert næringsutvikling i 2017.
Ynskjer du å søkje om eit tilskot? Da må du sende inn ein søknad innan 1. februar 2017. 

Her kan du lese meir om retningslinjane for bruk av midlar til kultur- og naturbasert næringsutvikling, og kva som vil bli vektlagt i handsaming av søknaden.

Stllingsslepp! Foto: Roar Strand

60 ledige stillingar i Lom, Vågå og Sel

02. januar 2017

I romjula har det for fyrste gong vore eit felles stillingsslepp for Vågå, Lom og Sel, med rundt 60 ledige stillingar.
Gå gjerne inn på heimesida www.vågåleve.no og la deg inspirere!
 

Husbanken

Lom kommune søkjer etter utleigebustadar

20. desember 2016

Lom kommune er på jakt etter utleigebustadar for tilvisningsavtale med kommunen og finansiering gjennom Husbanken. 

Ei tilvisningsavtale gjev Lom kommune rett til å tilvise bustadsøkjarar for leige av bustadane som er omfatta av avtala (tilvisningsretten gjeld da i 20 år og skal tinglysast). Bustadutbyggar/bustadeigar inngår deretter leigekontrakt med den einskilde bustadsøkjar. Antal bustadar med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjera 40% av bustadprosjektets totale antal bueiningar.

Lomseggen sumarstid - foto: Bjarte Rossehaug

Tiltaksplan og rapport for Lom nasjonalparklandsby i 2016

06. desember 2016

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. 
Vedlagt ligg også sluttrapporten frå 1. desember 2016, der du finn statusen for alle tiltaka.

Facebook

Kurs i digital marknadsføring, oppstart 3. november

26. oktober 2016

Lom nasjonalparklandsby og Visit Jotunheimen samarbeider om å arrangere kurs i digital marknadsføring for verksemder i Lom og omegn i november 2016.
Meld deg på no!

Landbruksinformasjon 2014

Investering- og bedriftsutviklingstilskot for landbruket (IBU-midlar)

24. oktober 2016

Innovasjon Norge har ansvaret for tildeling av IBU-midlar i Oppland. Midlane blir fordelt med 80% til tradisjonelt landbruk og 20 % til landbruksbasert næringsutvikling.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å søkje om tilskot.  
 

Skjermbilde 2016-10-19 kl

Telenor skal levera fiber til 1100 husstandar i Nord-Gudbrandsdal

19. oktober 2016

Telenor har inngått avtale om breibandsutbygging med seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen, og vil byggja fibernett til omtren 1100 husstandar i Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå. I tillegg er oppgradering frå 2G til 4G i mobilnettet godt i gang i området

IMG_1809

Garden som ressurs - stordrift eller nyskaping?

12. oktober 2016

Meld deg på haustens viktigaste konferanse for deg som vil utvikle dine og garden sine ressursar. Eit innovativt og omstillingsdyktig landbruk er viktig for å utvikle bygde-Norge.