Nytt til næringslivet, februar og mars 2015

Her kjem nyheitsbrevet for februar / mars.
Her kan du lese om:

  1. Helsing frå næringssjefen (samferdsel, årskonferanse, laft m.m.)

  2. Møte angåande planarbeid Fossbergom 26. mars (sjå link til førebelse skisser)

  3. Profilering i Fjuken (kort tidsfrist til påskemagasinet)

  4. #Jegvilhafiber

  5. Kurs i sal

  6. Thallaug Gründerforum

  7. Gode tips frå Ringebu

  8. Kontaktinformasjon

I det andre vedlegget kan du lese om utviklingstrekk, statistikk m.m. (vedlegget er ein presentasjon til kommunestyret 19. januar)

Dersom du vil ha kontinuerleg informasjon er det lurt å melde seg inn i Lom næringsforum på Facebook.

P.S: Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet? Send meg e-post adressa di, så sett eg deg opp på distribusjonslista.

Nytt til næringslivet, april 2014

Orienteringsmøte om kollektivterminal og miljøtiltak 26.mars

Statens vegvesen skal foreta utbetring og fornying av kollektivterminalen i Lom (Fossbergom) og miljøtiltak for delar av Riksveg 15. 
I samband med planarbeidet ynskjer dei å inviterer til eit informasjonsmøte torsdag 26. mars kl. 16-18. Ope for alle.

Språkpraksis

Er din verksemd samfunnsbevisst, og har bruk for litt ekstra arbeidskraft?
Da bør du lese vidare. Språkpraktikantar kan vere ein ekstra ressurs inn i verksemda. 

Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Invitasjon til frukostmøte angåande skilting i industriområde

Tysdag 24. februar kl. 8 ynskjer Lom kommune å invitere til eit frukostmøte for å diskutere skilting i industriområde.
Det er sendt ut brev til alle verksemder, og vi håper at mange tek seg tid til å kome.
Møtet blir på kommunestyresalen på Midtgard. Enkel servering.
 

Kva meiner du/dykk om samlokalisering av landbrukskontoret i Lom og Skjåk?

Ei framtidig samlokalisering av den kommunale landbruksforvaltningen eller «landbrukskontoret» i Lom og Skjåk har i seinare tid vore diskutert av ordførarar i Lom og Skjåk, og har vore referert i avisane. Som ein start i ein naudsynt politisk og administrativ prosess ynskjer vi innspel frå landbruksnæringa og andre i Lom innan 1. mars 2015.

Bygdeutvikling (BU-midlar)

Innovasjon Norge har ansvaret for tildeling av BU-midlar i Oppland.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å søkje om tilskot.  
 

Julemarknad i Presthaugen

Nytt til næringslivet, januar 2015

Her kjem årets fyrste nyheitsbrev.

Her kan du lese om dette:

1. Prisdryss over Lom
2. Vil du bli vår nye kollega?
3. NæringsNM og kommuneNM
4. Tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling
5. Oppstart servicekurs for bygg, anlegg og handverk
6. Kurs i digital kompetanse, 12. februar
7. Gründertreff 5. februar
8. Møte med Innovasjon Norge på Dovre 28. januar
9. Nytt år, nye moglegheiter!
10: Julemarknad i Presthaugen
11. Kontaktinformasjon


 

Kurs for næringslivet

Nord-Gudbrandsdalen Næringsforening og Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om å arrangere ei kursrekke for næringslivet innan sosiale medier, økonomi og styrearbeid.

Nytt til næringslivet, oktober 2014

Her kjem nyheitsbrevet til næringslivet for oktober

Dialogic

Servicekurs for bygg, anlegg og handverk

Lom kommune og Lom næringsforening ynskjer i samarbeid med rådgjevingsverksemda Dialogic å tilby eit praktisk teoretisk BKA-program for tilsette/leiarar innan bygg, anlegg og handverk i Ottadalen.  Dialogic har gjennom fleire år jobba med denne type program, og har tilsette med erfaring frå bygg og anlegg.