Har du bruk for tilskot til å starte eller vidareutvikle ei bedrift?

Da kan det vere aktuelt å søkje om tilskot frå kommunalt næringsfond eller andre tilskotsordningar.
Her kjem ti gode tips til prosessen:

Kartskisse frå Nils Teigen

Skilting i Prestøya /Gjeisarøya Industriområde

Etter innspel frå næringsdrivande har Lom kommune tatt initiativ for å få på plass eit overskiltskart / skilt over Prestøya / Gjeisarøya Industriområde. No ynskjer vi innspel, og kjem på ei synfaring 10. april.

Galdhøpiggen er ein av dei viktigaste attraksjonane i Lom. Foto: Ronny Nestvold

Kvar går vegen vidare?

Det skjer mykje innanfor reiselivsorganiseringa i Lom for tida – her kjem ei lita oppsummering over dagens situasjon.

Sauekurs

Populært sauekurs

Over 30 sauebønder frå Lom og Skjåk fekk i går kveld fagleg påfyll frå veterinærane Anne-Mette og Arne Kolden som hold engasjerande foredrag med temaer som er spesielt aktuelle no før lamminga og beitesesongen begynner.

Lomseggen AS

Lomseggen AS er kåra til årets butikk i Sport 1

Sport 1 i Lom har vorte kåra til årets butikk 2013, i konkurranse med 190 andre Sport 1 butikkar rundt omkring i Noreg. Lom kommune gratulerer!

Har du forslag til Farmen gard i Lom? Foto: erlendwiese

Nytt til næringslivet, februar / mars

Her kjem nyheitsbrevet til næringslivet for februar / mars 2014.

 

Landbruksinformasjon 2014

Landbruksinformasjon 2014

Det er sendt ut eit nytt hefte med landbruksinformasjon til alle gardbrukarar i Lom. Her kan du finne masse nyttig informasjon for året 2014.

BKA-kurs

Kurs i sal og service - Haust 2014

Vi køyrer på med ei ny runde BKA-kurs hausten 2014! Kurset passar for alle som driv med kundebehandling, som t.d. bygg og anleggsbransjen, varehandel, reiseliv m.m

 

Ledige lokale i Lom

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det fleire alternativ i Lom!

Lista er oppdatert seinast i mars 2014. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

Liv og røre i Presthaugen

Nytt til næringslivet, januar 2014

Nyheitsbrevet til næringslivet januar 2014 innheld desse sakene:
-    Stønad til kultur- og naturbasert næringsutvikling
-    BKA – nytt kurs hausten 2014
-    Bra resultat for Lom i NHO’s NæringsNM
-    Etableringskurs våren 2014
-    Jotunheimen Haute Route
-    Ny leiar i Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen
-    Møte med Øystein Dørum /nettverksmøte med NorDan
-    Utgard
-    Landsbykonferanse 2014
-    Temamøte for betongbransjen 25. januar