Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Invitasjon til frukostmøte angåande skilting i industriområde

Tysdag 24. februar kl. 8 ynskjer Lom kommune å invitere til eit frukostmøte for å diskutere skilting i industriområde.
Det er sendt ut brev til alle verksemder, og vi håper at mange tek seg tid til å kome.
Møtet blir på kommunestyresalen på Midtgard. Enkel servering.
 

Kva meiner du/dykk om samlokalisering av landbrukskontoret i Lom og Skjåk?

Ei framtidig samlokalisering av den kommunale landbruksforvaltningen eller «landbrukskontoret» i Lom og Skjåk har i seinare tid vore diskutert av ordførarar i Lom og Skjåk, og har vore referert i avisane. Som ein start i ein naudsynt politisk og administrativ prosess ynskjer vi innspel frå landbruksnæringa og andre i Lom innan 1. mars 2015.

Bygdeutvikling (BU-midlar)

Innovasjon Norge har ansvaret for tildeling av BU-midlar i Oppland.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å søkje om tilskot.  
 

Julemarknad i Presthaugen

Nytt til næringslivet, januar 2015

Her kjem årets fyrste nyheitsbrev.

Her kan du lese om dette:

1. Prisdryss over Lom
2. Vil du bli vår nye kollega?
3. NæringsNM og kommuneNM
4. Tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling
5. Oppstart servicekurs for bygg, anlegg og handverk
6. Kurs i digital kompetanse, 12. februar
7. Gründertreff 5. februar
8. Møte med Innovasjon Norge på Dovre 28. januar
9. Nytt år, nye moglegheiter!
10: Julemarknad i Presthaugen
11. Kontaktinformasjon


 

Kurs for næringslivet

Nord-Gudbrandsdalen Næringsforening og Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om å arrangere ei kursrekke for næringslivet innan sosiale medier, økonomi og styrearbeid.

Nytt til næringslivet, oktober 2014

Her kjem nyheitsbrevet til næringslivet for oktober

Dialogic

Servicekurs for bygg, anlegg og handverk

Lom kommune og Lom næringsforening ynskjer i samarbeid med rådgjevingsverksemda Dialogic å tilby eit praktisk teoretisk BKA-program for tilsette/leiarar innan bygg, anlegg og handverk i Ottadalen.  Dialogic har gjennom fleire år jobba med denne type program, og har tilsette med erfaring frå bygg og anlegg.

Breiband

Pressemelding: breibandsutbygging i Nord-Gudbrandsdalen

Ordførarane i Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om ei pressemelding der dei ber Stortinget om å foreta ei kraftig påplussing av regjeringa sitt forslag til breibandsstøtte. I forslaget er det planar om å kutte støtta til breibandsutbygging frå 160 millioner i 2014 til 60 millioner i 2015.

Oppstart av BKA-kurs hausten 2014

Bra deltaking på årets BKA-kurs

Som i fjor blir det arrangert BKA-kurs i Lom, og det var mange spente deltakarar som møtte opp på fyrste kursdag 6. oktober.

Ladestasjon for elbil

Tilskotsordning for etablering av ladepunkt for elbil

Elbilar er i vinden som aldri før, og det blir stadig viktigare å legge til rette for ein miljøvenleg infrastruktur.
Gjennom satsinga "Lom nasjonalparklandsby" kan verksemder no søkje om støtte til etablering av ladepunkt for elbil.
Det er mogleg å få eit tilskot på inntil kr. 10 000, avgrensa til 60 % av totalkostnaden. 
Her er det fyrstemann til mølla!