Nytt til næringslivet, juni-oktober 2015

Her kjem nyheitsbrevet for juni-oktober.
Du kan lese det i PDF-form eller via denne linken: http://www.flipsnack.com/lomkommune/nytt-til-naeringslivet-juni-oktober-2015-fdt8b9m3d.html?b=1&p=14

Her kjem det tips til aktuelle arrangement / konferansar, ein prat med nykommer’n Blåhø Elektro og dagleg leiar i Visit Jotunheimen m.m.!
Håper det fell i smak =)

Ynskjer du å motta nyheitsbrevet?
Gi meg ein lyd på ashild.amundsen@lom.kommune.no eller tlf. 975 22 977, så kan eg skrive deg opp på distribusjonslista.

Innovasjon Norge på gardsbesøk i Lom

Innovasjon Norge har støtteordningar til m.a. landbruk og tilknyta verksemd, best kjent som BU-midlar. Saksbehandling av søknader frå Oppland skjer på Innovasjon Norge sitt kontor på Lillehammer. Seniorrådgjevar Syver Aasberg har nyleg vore på fleire gardsbesøk i Lom.

 

Fleire gardbrukarar har planar om å vidareutvikle næringsverksemd på garden m.a. ved å utvide produksjon. Tradisjonelt er det i Lom mykje bruk av beite og utmarksbeite, og interessa for det ser ut til å fortsette. For dei fleste gardsbruk er dette ein viktig ressurs og på mange bruk ligg det godt til rette for beite både i inn- og utmark. Dette la også saksbehandlaren merke til. Gardsbruk som fekk besøk denne gangen var godt i gang med konkrete planar og fekk positive tilbakemeldingar, konstruktive innspel og rettleiing for prosessen vidare.

 

For meir informasjon kan du gå inn på http://innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Oppland/

Ta også gjerne kontakt med landbrukskontoret.

Ledige lokale i Lom

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert oktober 2015. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

lamb-451982_1920

Garden som ressurs - inspirasjonsdag

Om du går med tankar om å vidareutvikla garden din, har du no moblegheita til å bli med på inspirasjonsdag med gardsutvikling i fokus - heilt gratis!

 

 

Nytt til næringslivet, april og mai 2015

Her kjem nyheitsbrevet for april og mai. Det inneheld:

1. Helsing frå næringssjefen (ny driv i Garmo, Ungt Entreprenørskap, arrangement i Lom etc.)
2. Næringsprisen 2015
3. Reiseliv og stiftelsesmøte
4. Lokaljobb.no
5. Ny merkevarestrategi for Noregs nasjonalparkar
6. Utlysning av midlar til verdiskaping i fjellet
7. #Drømmeløftet - dialogmøte
8. Kontaktinformasjon

I tillegg så legg eg med ein invitasjon frå advokatfirmaet Thallaug, som kjem til Otta 18. juni og som tilbyr gratis gründerhjelp.
Temaet denne gongen er handtering av immaterielle rettigheiter (varemerke, patenter m.m.)
Les meir i vedlegget.
 

Utdeling av næringsprisen 2013

Næringsprisen 2015

Kjenner du nokon som fortener næringsprisen 2015?
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Formannskapet gjer vedtak om utdeling av prisen.

Send forslag på kandidat til:
Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom eller på e-post post@lom.kommune.no innan 31. mai 2015.
Utdelinga skjer under årets Fjordingsmartna.

 

 

Landbruksinformasjon mai 2015

Nytt hefte "Landbruksinformasjon" vert no sendt ut i posten til alle som søkjer om produksjonstilskot. Du kan og lasta ned heftet her:  Landbruksinformasjon mai 2015.doc PDF document ODT document

Nytt til næringslivet, februar og mars 2015

Her kjem nyheitsbrevet for februar / mars.
Her kan du lese om:

  1. Helsing frå næringssjefen (samferdsel, årskonferanse, laft m.m.)

  2. Møte angåande planarbeid Fossbergom 26. mars (sjå link til førebelse skisser)

  3. Profilering i Fjuken (kort tidsfrist til påskemagasinet)

  4. #Jegvilhafiber

  5. Kurs i sal

  6. Thallaug Gründerforum

  7. Gode tips frå Ringebu

  8. Kontaktinformasjon

I det andre vedlegget kan du lese om utviklingstrekk, statistikk m.m. (vedlegget er ein presentasjon til kommunestyret 19. januar)

Dersom du vil ha kontinuerleg informasjon er det lurt å melde seg inn i Lom næringsforum på Facebook.

P.S: Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet? Send meg e-post adressa di, så sett eg deg opp på distribusjonslista.

Nytt til næringslivet, april 2014

Orienteringsmøte om kollektivterminal og miljøtiltak 26.mars

Statens vegvesen skal foreta utbetring og fornying av kollektivterminalen i Lom (Fossbergom) og miljøtiltak for delar av Riksveg 15. 
I samband med planarbeidet ynskjer dei å inviterer til eit informasjonsmøte torsdag 26. mars kl. 16-18. Ope for alle.

Språkpraksis

Er din verksemd samfunnsbevisst, og har bruk for litt ekstra arbeidskraft?
Da bør du lese vidare. Språkpraktikantar kan vere ein ekstra ressurs inn i verksemda.