Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Aktuelt
Skjermbilde 2016-05-26 kl

Landbrukslegatet 2016

26. mai 2016

Har du eit utviklingstiltak innafor landbruket som bidreg til næringsutvikling eller nyskaping? Landbrukslegatet vil dele ut inntil 350.000 kr i 2016 til gode næringsutviklingsprosjekt. Legatets satsingsområde er på mat, kultur og opplevingar, energi og miljø, entreprenørskap og bedriftsorganisering. Så har du ein idé eller eit tiltak innan eit av desse satsingsområda - ikkje nøl med å søkje! Fristen er satt til 1. juni. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på www.norgesvel.no/legater 

Fossbergom

Offentleg høyring av Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis

25. mai 2016

Vedlagt ligg høyringsdokumentet frå Fylkesmannen i Oppland angåande søknaden om Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis.
Er du for eller i mot?
Da kan du sende inn ei høyringsuttale til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer, ref. 2016/2513.
Høyringsfristen er 23. juni 2016.

Næringsprisen i 2015

Foreslå kandidat til årets næringspris

23. mai 2016

I 2015 gjekk næringsprisen til Hanna og Ivar Hammerdalen. Kven fortener næringsprisen i 2016?

Avtaleinngåelse

Kurs for leverandørar/entreprenørar i Lom og Skjåk, 24. mai

20. mai 2016

Det blir halde eit kurs på 2,5 t for leverandørar og entreprenørar knytt til levering av tilbod/anbod etter lov om offentleg anskaffelse.

Kurset blir på kommunestyresalen på Midtgard tysdag 24. mai kl 13 og er gratis. Odin Prosjekt er foredragshaldarar.
Ta kontakt med Per Dagsgard (per.dagsgard@skjaak.kommune.no) for meir informasjon.

Nytt til næringslivet, utgåve nr. 2

Nytt til næringslivet, mars-mai 2016

04. mai 2016

Her kjem «Nytt til næringslivet» for mars-mai 2016.
Klikk på linken for å opne brevet: http://www.flipsnack.com/lomkommune/nytt-til-naeringslivet-mars-mai-2016.html
 

Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Frukostmøte 20. april kl. 8

18. april 2016

No har DU moglegheit til å kome med innspel på det nye skiltreglementet til Lom kommune.
Vi håper å sjå deg der!

Bli ein Lomsvert

Kurs i lønnsomhetsstyring

15. mars 2016

Nytt relevant kurstilbod på Otta ang. økonomistyring, forstå tala i rekneskapet, strategisk prising, korleis lage gode budsjett, produktkalkyle m.m.

Dato: 7. og 21. april
Stad: Otta
Tidspunkt: kl. 9-15.30

Bokpakke er inkludert! Fyrstemann til mølla, meld deg på her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Oppland/arrangementer/kurs-i-lonnsomhetstyring---otta/

Bilde_Lom%2BMøbelindustri

Ledige lokale i Lom

15. mars 2016

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert mai 2016. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

Nytt til næringslivet, januar - februar 2016

Nytt til næringslivet, januar og februar 2016

12. februar 2016

Du kan lese nyheitsbrevet i vedlegget nederst på sida eller via denne linken: http://www.flipsnack.com/lomkommune/nytt-til-naeringslivet-januar-februar-2016.html

1. Helsing frå næringssjefen
2. Kva skjer (møte, kurs etc.)
3. Ledige stillingar i Lom
4. Trafikklomme og skilting i Geisarøye / Prestøye
5. Støtte til arrangement innan kultur, natur eller idrett
6. Støtte til «ungdom og entreprenørskap»
7. Kontaktinformasjon

Vidaregåande kurs i digitale medier - 11. februar

20. januar 2016

Ynskjer du å få betre kompetanse på digitale medier? Da må du sjekke ut dette kurset som starter på Otta 11. februar 2016.

Sjå meir informasjon i vedlegget eller sjekk ut denne linken: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Oppland/arrangementer/videregaende-kurs-i-digitale-medier---otta/