Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Aktuelt
Facebook

Kurs i digital marknadsføring

13. oktober 2016

Lom nasjonalparklandsby og Visit Jotunheimen samarbeider om å arrangere kurs i digital marknadsføring for verksemder i Lom og omegn i november 2016.
Meld deg på no!

IMG_1809

Garden som ressurs - stordrift eller nyskaping?

12. oktober 2016

Meld deg på haustens viktigaste konferanse for deg som vil utvikle dine og garden sine ressursar. Eit innovativt og omstillingsdyktig landbruk er viktig for å utvikle bygde-Norge. 

032016NyttTilNæringslivet_1024x427

Nytt til næringslivet, juni - oktober 2016

06. oktober 2016

Her kjem «Nytt til næringslivet» for juni – oktober 2016.  
Klikk på linken for å opne brevet: https://www.flipsnack.com/my-flipbooks/details/28853296?fr (må ha brukar) eller opne vedlegget under.

Evalueringsrapport_liggande format

Evalueringsrapport - bruk av kommunalt næringsfond (2006-2015)

30. september 2016

I løpet av året har det vorte utarbeidd ein intern rapport for bruken av kommunalt næringsfond i perioden 2006 til 2015.
Rapporten kan lesast i si heilheit i vedlegget. Dersom du ynskjer å sjå ein kortare versjon kan du sjå gjennom presentasjonen som vart brukt under dialogmøtet, her finn du ei oppsummering.
 

Lomseggen sumarstid

Tiltaksplan for Lom nasjonalparklandsby 2016

04. juli 2016

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. Den har vore utarbeidd av koordinator og Landsbyrådet, og deretter vedtatt politisk i formannskapet våren 2016.

Næringsprisen til Svein Garmo ved Fossheim Hotell

Næringsprisen til Fossheim Hotell v/Svein Garmo

21. juni 2016

Under årets Fjordingsmartna delte Lom kommune ut årets næringspris til Fossheim Hotell v/Svein Garmo
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Det er  Formannskapet som gjer vedtak om utdeling av prisen basert på innkomne forslag eller forslag frå formannskapet sjølve.

Nybrua vd Lom Camping

Offisiell opning av nybrua ved Lom Camping

17. juni 2016

Mange har sikkert fått med seg at den nye gangbrua over Bøvre no er ferdig. 
Dette blir markert med ei offisiell opning laurdag under Fjordingsmartnan, med felles gange frå martnasområdet kl. 15.45. Her blir det snorklipping, korpsmusikk, kulturelt innslag av Endre Skjåk og formell opning v/ ordførar Bjarne E. Holø, Oppland Fylkeskommune og Torgeir T. Garmo. 

Skjermbilde 2016-05-26 kl

Landbrukslegatet 2016

26. mai 2016

Har du eit utviklingstiltak innafor landbruket som bidreg til næringsutvikling eller nyskaping? Landbrukslegatet vil dele ut inntil 350.000 kr i 2016 til gode næringsutviklingsprosjekt. Legatets satsingsområde er på mat, kultur og opplevingar, energi og miljø, entreprenørskap og bedriftsorganisering. Så har du ein idé eller eit tiltak innan eit av desse satsingsområda - ikkje nøl med å søkje! Fristen er satt til 1. juni. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på www.norgesvel.no/legater 

Fossbergom

Offentleg høyring av Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis

25. mai 2016

Vedlagt ligg høyringsdokumentet frå Fylkesmannen i Oppland angåande søknaden om Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis.
Er du for eller i mot?
Da kan du sende inn ei høyringsuttale til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer, ref. 2016/2513.
Høyringsfristen er 23. juni 2016.

Næringsprisen i 2015

Foreslå kandidat til årets næringspris

23. mai 2016

I 2015 gjekk næringsprisen til Hanna og Ivar Hammerdalen. Kven fortener næringsprisen i 2016?