Utdeling av næringsprisen 2013

Næringsprisen 2015

Kjenner du nokon som fortener næringsprisen 2015?
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Formannskapet gjer vedtak om utdeling av prisen.

Send forslag på kandidat til:
Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom eller på e-post post@lom.kommune.no innan 31. mai 2015.
Utdelinga skjer under årets Fjordingsmartna.

 

 

Landbruksinformasjon mai 2015

Nytt hefte "Landbruksinformasjon" vert no sendt ut i posten til alle som søkjer om produksjonstilskot. Du kan og lasta ned heftet her:  Landbruksinformasjon mai 2015.doc PDF document ODT document

Nytt til næringslivet, februar og mars 2015

Her kjem nyheitsbrevet for februar / mars.
Her kan du lese om:

  1. Helsing frå næringssjefen (samferdsel, årskonferanse, laft m.m.)

  2. Møte angåande planarbeid Fossbergom 26. mars (sjå link til førebelse skisser)

  3. Profilering i Fjuken (kort tidsfrist til påskemagasinet)

  4. #Jegvilhafiber

  5. Kurs i sal

  6. Thallaug Gründerforum

  7. Gode tips frå Ringebu

  8. Kontaktinformasjon

I det andre vedlegget kan du lese om utviklingstrekk, statistikk m.m. (vedlegget er ein presentasjon til kommunestyret 19. januar)

Dersom du vil ha kontinuerleg informasjon er det lurt å melde seg inn i Lom næringsforum på Facebook.

P.S: Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet? Send meg e-post adressa di, så sett eg deg opp på distribusjonslista.

Nytt til næringslivet, april 2014

Orienteringsmøte om kollektivterminal og miljøtiltak 26.mars

Statens vegvesen skal foreta utbetring og fornying av kollektivterminalen i Lom (Fossbergom) og miljøtiltak for delar av Riksveg 15. 
I samband med planarbeidet ynskjer dei å inviterer til eit informasjonsmøte torsdag 26. mars kl. 16-18. Ope for alle.

Språkpraksis

Er din verksemd samfunnsbevisst, og har bruk for litt ekstra arbeidskraft?
Da bør du lese vidare. Språkpraktikantar kan vere ein ekstra ressurs inn i verksemda. 

Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Invitasjon til frukostmøte angåande skilting i industriområde

Tysdag 24. februar kl. 8 ynskjer Lom kommune å invitere til eit frukostmøte for å diskutere skilting i industriområde.
Det er sendt ut brev til alle verksemder, og vi håper at mange tek seg tid til å kome.
Møtet blir på kommunestyresalen på Midtgard. Enkel servering.
 

Kva meiner du/dykk om samlokalisering av landbrukskontoret i Lom og Skjåk?

Ei framtidig samlokalisering av den kommunale landbruksforvaltningen eller «landbrukskontoret» i Lom og Skjåk har i seinare tid vore diskutert av ordførarar i Lom og Skjåk, og har vore referert i avisane. Som ein start i ein naudsynt politisk og administrativ prosess ynskjer vi innspel frå landbruksnæringa og andre i Lom innan 1. mars 2015.

Bygdeutvikling (BU-midlar)

Innovasjon Norge har ansvaret for tildeling av BU-midlar i Oppland.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å søkje om tilskot.  
 

Julemarknad i Presthaugen

Nytt til næringslivet, januar 2015

Her kjem årets fyrste nyheitsbrev.

Her kan du lese om dette:

1. Prisdryss over Lom
2. Vil du bli vår nye kollega?
3. NæringsNM og kommuneNM
4. Tilskot til kultur- og naturbasert næringsutvikling
5. Oppstart servicekurs for bygg, anlegg og handverk
6. Kurs i digital kompetanse, 12. februar
7. Gründertreff 5. februar
8. Møte med Innovasjon Norge på Dovre 28. januar
9. Nytt år, nye moglegheiter!
10: Julemarknad i Presthaugen
11. Kontaktinformasjon


 

Kurs for næringslivet

Nord-Gudbrandsdalen Næringsforening og Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om å arrangere ei kursrekke for næringslivet innan sosiale medier, økonomi og styrearbeid.