Kurs for næringslivet

Nord-Gudbrandsdalen Næringsforening og Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om å arrangere ei kursrekke for næringslivet innan sosiale medier, økonomi og styrearbeid.

Nytt til næringslivet, oktober 2014

Her kjem nyheitsbrevet til næringslivet for oktober

Dialogic

Servicekurs for bygg, anlegg og handverk

Lom kommune og Lom næringsforening ynskjer i samarbeid med rådgjevingsverksemda Dialogic å tilby eit praktisk teoretisk BKA-program for tilsette/leiarar innan bygg, anlegg og handverk i Ottadalen.  Dialogic har gjennom fleire år jobba med denne type program, og har tilsette med erfaring frå bygg og anlegg.

Breiband

Pressemelding: breibandsutbygging i Nord-Gudbrandsdalen

Ordførarane i Nord-Gudbrandsdalen har gått saman om ei pressemelding der dei ber Stortinget om å foreta ei kraftig påplussing av regjeringa sitt forslag til breibandsstøtte. I forslaget er det planar om å kutte støtta til breibandsutbygging frå 160 millioner i 2014 til 60 millioner i 2015.

Oppstart av BKA-kurs hausten 2014

Bra deltaking på årets BKA-kurs

Som i fjor blir det arrangert BKA-kurs i Lom, og det var mange spente deltakarar som møtte opp på fyrste kursdag 6. oktober.

Ladestasjon for elbil

Tilskotsordning for etablering av ladepunkt for elbil

Elbilar er i vinden som aldri før, og det blir stadig viktigare å legge til rette for ein miljøvenleg infrastruktur.
Gjennom satsinga "Lom nasjonalparklandsby" kan verksemder no søkje om støtte til etablering av ladepunkt for elbil.
Det er mogleg å få eit tilskot på inntil kr. 10 000, avgrensa til 60 % av totalkostnaden. 
Her er det fyrstemann til mølla!

BKA-kurs

Kurs i sal og service - Haust 2014

Vi køyrer på med ei ny runde BKA-kurs hausten 2014! Kurset passar for alle som driv med kundebehandling, som t.d. bygg og anleggsbransjen, varehandel, reiseliv m.m

 

Utdeling av næringsprisen 2013

Nytt til næringslivet, juni - september 2014

Her kjem nyheitsbrevet for juni – september. Les meir om m.a. næringspris, etableringskurs og utviklingstrekk for Lom. 

Det gode vertskap på Fossheim

Mange fornøgde Lomsvertar

Dette er tredje året at kurset «Bli ein Lomsvert» blir arrangert for tilsette i handel- og reiselivsnæringa i Lom. Årets utgåve var i regi av Lom nasjonalparklandsby og bedriftsnettverket rundt Klimaparken, og fekk mange gode attendemeldingar.

SMIL

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014

Det er fordelt ca. 654.000 kr tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Lom. Midlane skal m.a. brukast til beiterydding, stirydding, restaurering av verneferdige bygningar og kulturminne.