Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Aktuelt
Lomseggen sumarstid

Tiltaksplan for Lom nasjonalparklandsby 2016

04. juli 2016

I vedlegga kan du sjå den vedtatte tiltaksplanen for Lom nasjonalparklandsby 2016. Den har vore utarbeidd av koordinator og Landsbyrådet, og deretter vedtatt politisk i formannskapet våren 2016.

Næringsprisen til Svein Garmo ved Fossheim Hotell

Næringsprisen til Fossheim Hotell v/Svein Garmo

21. juni 2016

Under årets Fjordingsmartna delte Lom kommune ut årets næringspris til Fossheim Hotell v/Svein Garmo
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Det er  Formannskapet som gjer vedtak om utdeling av prisen basert på innkomne forslag eller forslag frå formannskapet sjølve.

Nybrua vd Lom Camping

Offisiell opning av nybrua ved Lom Camping

17. juni 2016

Mange har sikkert fått med seg at den nye gangbrua over Bøvre no er ferdig. 
Dette blir markert med ei offisiell opning laurdag under Fjordingsmartnan, med felles gange frå martnasområdet kl. 15.45. Her blir det snorklipping, korpsmusikk, kulturelt innslag av Endre Skjåk og formell opning v/ ordførar Bjarne E. Holø, Oppland Fylkeskommune og Torgeir T. Garmo. 

Skjermbilde 2016-05-26 kl

Landbrukslegatet 2016

26. mai 2016

Har du eit utviklingstiltak innafor landbruket som bidreg til næringsutvikling eller nyskaping? Landbrukslegatet vil dele ut inntil 350.000 kr i 2016 til gode næringsutviklingsprosjekt. Legatets satsingsområde er på mat, kultur og opplevingar, energi og miljø, entreprenørskap og bedriftsorganisering. Så har du ein idé eller eit tiltak innan eit av desse satsingsområda - ikkje nøl med å søkje! Fristen er satt til 1. juni. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på www.norgesvel.no/legater 

Fossbergom

Offentleg høyring av Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis

25. mai 2016

Vedlagt ligg høyringsdokumentet frå Fylkesmannen i Oppland angåande søknaden om Fossbergom som typisk turiststad på heilårsbasis.
Er du for eller i mot?
Da kan du sende inn ei høyringsuttale til Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer, ref. 2016/2513.
Høyringsfristen er 23. juni 2016.

Næringsprisen i 2015

Foreslå kandidat til årets næringspris

23. mai 2016

I 2015 gjekk næringsprisen til Hanna og Ivar Hammerdalen. Kven fortener næringsprisen i 2016?

Avtaleinngåelse

Kurs for leverandørar/entreprenørar i Lom og Skjåk, 24. mai

20. mai 2016

Det blir halde eit kurs på 2,5 t for leverandørar og entreprenørar knytt til levering av tilbod/anbod etter lov om offentleg anskaffelse.

Kurset blir på kommunestyresalen på Midtgard tysdag 24. mai kl 13 og er gratis. Odin Prosjekt er foredragshaldarar.
Ta kontakt med Per Dagsgard (per.dagsgard@skjaak.kommune.no) for meir informasjon.

Nytt til næringslivet, utgåve nr. 2

Nytt til næringslivet, mars-mai 2016

04. mai 2016

Her kjem «Nytt til næringslivet» for mars-mai 2016.
Klikk på linken for å opne brevet: http://www.flipsnack.com/lomkommune/nytt-til-naeringslivet-mars-mai-2016.html
 

Frukostmøte på Bakeriet. Foto av Eidenshage

Frukostmøte 20. april kl. 8

18. april 2016

No har DU moglegheit til å kome med innspel på det nye skiltreglementet til Lom kommune.
Vi håper å sjå deg der!

Bli ein Lomsvert

Kurs i lønnsomhetsstyring

15. mars 2016

Nytt relevant kurstilbod på Otta ang. økonomistyring, forstå tala i rekneskapet, strategisk prising, korleis lage gode budsjett, produktkalkyle m.m.

Dato: 7. og 21. april
Stad: Otta
Tidspunkt: kl. 9-15.30

Bokpakke er inkludert! Fyrstemann til mølla, meld deg på her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Oppland/arrangementer/kurs-i-lonnsomhetstyring---otta/