Anbodkonkurranse om matvarer

Lom kommune og dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdal har saman med kommunar i Østerdalen, lagt ut anbodskonkurranse for storhushaldning (matvarer).

Konkurransa er lagt ut i Doffin.  Konkurransa kan hentast i Doffin, eller direkte på: http://no.mercell.com/m/mts/Tender/45198663.aspx

Kommunen oppfordrar alle lokale leverandørar og nisjeprodusentar til å delta i konkurransen.

Tips ein ven Skriv ut