Modell av fleirbrukshall og Lom samfunnshus

Modell av fleirbrukshall og Lom samfunnshus

Delar av samfunnshuset vil bli stengt med det fyrste

Anleggsområde - fleirbrukshus

Det er like før fyrste gravemaskinstak blir teke på storprosjektet fleirbrukshus i Lom.
Det er så langt antyda at sjølve samfunnshussalen vil bli stengt innan stutt tid, men det er så langt ikkje sett dato for dette. Vidare er det antyda at basseng og garderobar blir tilgjengelege enno ei tid.
Det vil m.a. seia at juletrefestar o.a. før jul må gå føre seg andre stader enn i samfunnshuset.
Vi vil koma attende med nærare info på nettsidene våre etter kvart som detaljane blir klårlagde.
Tips ein ven Skriv ut