Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og velferd 909 47 300
Bjørn Bakke
Helsesyster 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Legesekretær 61 21 72 00
Ergoterapeut 911 63 718
Flyktningetenesta 469 17 471
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Sekretær Lom helsesenter
Flyktningkonsulent 915 46 906
Leiande helsesyster 976 67 747
Fysioterapeut 481 65 520 481 65 521
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Fysioterapeut 481 65 520 481 65 521
Psykisk helsearbeidar 408 20 514
Jordmor 900 24 427
Psykisk helsearbeidar
Leiande fysioterapeut 481 65 520
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062
Legesekretær