Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og velferd 909 47 300
Bjørn Bakke
Helsesyster 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Ergoterapeut 911 63 718
Flyktningetenesta 469 17 471
Sekretær Lom helsesenter
Eggjalia arbeidssenter 948 38 925
Jordmor 900 24 427
Leiande fysioterapeut 481 65 520
Kommunelege
Legesekretær
Leiande helsesyster 976 67 747