Ansattoversikt


Barnehagen i Lom - Garmo barnehage

Ansatte i avdelingen Garmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
976 21 643
Telefonliste Garmo barnehage
Avdeling Telefon
Biblioteket 901 36 178
Høgkøylln 400 20 319
Lågkøylln 918 18 655
Ron 481 65 533

 

Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Barne og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Steinerskulepedagog
Barnehagelærar
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent
Barne- og ungdomsarbeidar
Styrar Garmo barnehage 976 21 643
Pedagogisk leiar 996 03 676