Full konsentrasjon.

Full konsentrasjon.

Arbeidslivsfaget nytt tilbod på ungdomsskulen.

I dette skuleåret har elevane på ungdomsskulen arbeidslivsfag som eit alternativ til framandspråk. Faget er praktisk og tidlegare i skuleåret har dei hatt data og kokking. Etter jul skal dei lage blomekasser som skal stå utanfor hovudinngangen på skulen. Til våren skal dei så plante ut blomar. Einar Banken har teikna og leiar arbeidet av laftinga av blomekassane.
Delane passar ihop.
Delane passar ihop.
Forsiktig no!
Forsiktig no!
Halvferdige blomekasser.
Halvferdige blomekasser.
Tips ein ven Skriv ut