Framside/Planar

Arealplan.

Plan- og bygningslova stiller krav om arealplanar i form av overordna plan og reguleringsplan. I tillegg kjem ymse temaplanar. Overordna arealplanlegging er ei kommunal oppgåve, medan reguleringsplanar like gjerne kan vera utarbeidd av private. Det kan vera krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan skje.

Ansvar.

Overordna arealplanlegging er ei kommunal oppgåve, medan reguleringsplanar like gjerne kan vera utarbeidd av private. Det kan vera krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan skje.

 • Målgruppe for tenesta

  • Arealplanarbeid gjeld alle. Privat reguleringsplan er særleg aktuelt for utbyggjar / eigar av aktuelt areal.
 • Slik får du tenesta

  • Ved utarbeiding av privat reguleringsplan, er det viktig at ein tek kontakt med kommunen og avtalar førehandskonferanse. Utarbeiding av privat reguleringsplan skal skje av fagkunnig på planarbeid, konsulentfirma e.l.
 • Skjema og dokument

  • Finn planskjema på Plan Oppland (sjå lenkeboksen på høgre side)
 • Pris

  • Eige gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplanforslag.
 • Kontakt

  • Trine Solberg Johansen
 • Kontakt e-post

  • trine.solberg.johansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 952087681
 • Lovgrunnlag

  • Plan- og bygningsloven, sjå lenkeboksen på høgre side.
Tips ein ven Skriv ut