Skjermbilde 2017-09-07 kl

Asfalt på kommunale vegar

Kommunestyret har løyvd 2,5 mill. kr til legging av asfalt på kommunale vegar. Løyvinga skal dekkje både grunnarbeid og legging av asfalt. Formannskapet har vedteke at vegar som er vist i dekkeprogrammet skal prioriterast innanfor totalramme i løyvinga.

Lom kommune har inngått kontrakt med asfaltfirma NCC for å utføre asfaltlegging.

Det meste av arbeidet er planlagt utført i uke 40 som er første uka i oktober.

Aktuelle vegar kan bli helt eller delvis stengt i periodar, dette vil bli skilta og arbeidsvarslingsplanar vil bli nytta

 

Øvergrendsvegen (Hågån – kryss Mork) Lengde 1240 m, bredde 4,0 m. (Reasfaltering)

Vegen til Grov. Lengde 80 m, bredde 4,0 m. (Reasfaltering)

Røyskattlia. Lengde 340 m, bredde 3,5 m. (Reasfaltering)

Kollavegen (Kjæstad –  kryss Liabrua). Lengde 910 m, bredde 4,0 m. (Reasfaltering)

Spellemannsvegen.  Lengde 250 m, bredde 4,0 m. (Grusdekke)

Vera Henrikesen veg. Lengde 210 m, bredde 4,0 m. (Grusdekke)

Kolbottvegen. Hele eller delar av vegen.(Reasfaltering)

Veg mellom Øvre og nedre Ulstadveg. Lengde 150 m, bredde 3,5 m. (Grusdekke)

Tips ein ven Skriv ut