Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon/Avlaup
Skjermbilde 2016-01-05 kl

Avlaup

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn ved kommunale reinseanlegg for Fossbergom, Garmo, Galdesand og Leirmo.

Døme på gebyr for vatn og avlaup oppdatert 13.01.2017:
Kategori Vatn Avlaup
Bustad 1-124 m2 3 723,75 5222,50
Bustad 125-149 m2 4181,25 5837,50
Fritidshus 1-124 m2 2350,00 3380,00
Næringseigedom forbruk 150 m3 4640,00 6451,25
Næringseigedom forbruk 1 100 m3 27 715,00 38093,75
Fyrste gongs tilknyting 2 500,- 2 500,-

 

Gebyrregulativ vatn avlaup 2017

Merk at dei oppgjevne gebyra i dokumentet er inkl. merverdiavgift.

 
 • Målgruppe for tenesta

  • Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor avlaupsområda.
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om abonnement skal skje gjennom røyrleggjarføretak godkjent med ansvarsrett.
  • Kontakt teknisk avdeling for nærare informasjon.
 • Søknadsfrist

  • Det er fortløpande handsaming av søknad om abonnement.
 • Skjema og dokument

  • Søknadsskjema om sanitærabonnement.
 • Kontakt

  • Teknisk kontor ved Terje Hoel.
 • Kontakt e-post

  • terje.hoel@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 99 39 65 29
 • Lovgrunnlag

  • Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).
  • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.05.1974).
  • Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).
  • Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar).
 • Rett til å klage

  • Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.
  • Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.
Tips ein ven Skriv ut