Avlaup

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn ved kommunale reinseanlegg for Fossbergom, Garmo, Galdesand og Leirmo.

Døme på gebyr for vatn og avlaup
Kategori Vatn Avlaup
Bustad 1-124 m2 3 462,50 4 842,50
Bustad 125-149 m2 3 888,75 5 411,25
Fritidshus 1-124 m2 2 186,25 3 133,75
Næringseigedom forbruk 150 m3 4 313,75 5 981,25
Næringseigedom forbruk 1 100 m3 25 770,00 35 311,25
Fyrste gongs tilknyting 2 500,- 2 500,-
 • Målgruppe for tenesta

  • Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor avlaupsområda.
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om abonnement skal skje gjennom røyrleggjarføretak godkjent med ansvarsrett.
  • Kontakt teknisk avdeling for nærare informasjon.
 • Søknadsfrist

  • Det er fortløpande handsaming av søknad om abonnement.
 • Skjema og dokument

  • Søknadsskjema om sanitærabonnement.
 • Kontakt

  • Teknisk kontor ved Terje Hoel.
 • Kontakt e-post

 • Kontakt telefon

  • 61 21 73 31
 • Lovgrunnlag

  • Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).
  • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.05.1974).
  • Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).
  • Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar).
 • Rett til å klage

  • Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.
  • Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.
0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932