petter 2_800x600

Avlevering av fokusområde i barnehagane

Måndag førre veke viste  alle avdelingane i barnehagane i Lom fram for kvarande korleis dei har arbeidd med fokusområdet "Matteleik i uterommet" dette barnehageåret.

standard_800x600

Høg standard

Før arbeidet kom i gang på avdelingane , vart det utarbeidd standardar på god kvalitet.

Beste praksis_800x600

God praksis

Kvar avdeling laga deretter sine mål for god praksis, tilpassa si gruppe. Her eit eksempel frå 1 - års gruppa.

Sigurd_800x600

Omgrep

Låg alder er ikkje hinder for matematiske funderingar.

post 4

Rom og tal

Desse har orientert seg fram til post 4 , og kan rekne heile to ekorn!

Rekne tyting_800x803

Kor mange tyting?

Gruppebilde_800x600

Form

Mange ulike former.

Ulike former_800x533

Kva for former er like?

Fotsirkel_800x600

Sirkel..

Mønster av naturmateriale_800x600

Mønster

Ein kan lage spennande mønster av naturmateriale.

Like langt som stokken
Like langt som stokken

Lengd

Denne stokken er like lang som mange barn til saman.

Måling Presthaugen_800x600

Kor langt er det rundt dette huset tru?

Lengere enn lengst_800x600

Noko er langt , og noko er lengere enn lengst!

Tips ein ven Skriv ut