8B

8B

Bandmusikk på ungdomsskulen.

I Kunnskapsløftet står det at elevane skal bruke musikken sine grunnelement, symbol for besifring og akkordprogresjonar i spill på instrument.

Her er elevar frå 8A, 8B, 10A og 10B i Bandmusikk. Elevane driv samspel der dei brukar det dei har lært i teori.

8A
8A
10A
10A
10B
10B
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Speling på ukulele.
Samspel på piano.
Samspel på piano.
\
\
Tips ein ven Skriv ut