Framside»Tenester til deg»Barnehage»Tenesteinnhald

Barnehage - Tenesteinnhald

Pedagogisk tilrettelagt tilbod for barn under opplæringspliktig alder.

 • Målgruppe for tenesta

  • Du som bur i Lom eller skal flytte hit med barn i førskulealder.
 • Slik får du tenesta

  • Opptak til barnehagane blir kunngjort i januar i lokalpressa, med søknadsfrist i februar.
  • Elektronisk søknadsskjema på kommunen si heimeside.
 • Søknadsfrist

  • 15.februar for hovudopptaket.
  • Det er mogleg å søkje om plass utanom hovudopptaket, men da gjeld ikkje lovfesta rett til plass.
 • Skjema og dokument

  • Elektronisk søknadsskjema.
 • Pris

  • 5 dagar i veka: kr. 2.730
   4 dagar i veka: kr. 2.500
   3 dagar i veka: kr. 2.200
   Einskild dag: kr. 350

   Mat, mjølk, frukt og gebursdagsfeiring:
   5 dagar kr. 300,-
   4 dagar kr. 240,-
   3 dagar kr. 180,-

 • Kontakt

  • Loar barnehage: Ragnhild Vestad
   Garmo barnehage: Mari Aurmo Weldingh

 • Kontakt e-post

  • Loar: ragnhild.vestad@lom.kommune.no, Garmo: mari.aurmo.weldingh@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • Garmo: 97 62 16 43, Loar: 40 44 85 51
 • Lovgrunnlag

 • Rett til å klage

  • Søkjarar som ved hovudopptaket ikkje får oppfylt fyrste eller andre ynskje, kan krevja skriftleg grunngjeving.
  • Ved supplerande opptak kan søkjarar med lovfesta rett til prioritet krevja grunngjeving dersom dei ikkje får tilbod om plass.
Tips ein ven Skriv ut