Framside»Tenester til deg»Barnehage
child-1864718_1280

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune

17. januar 2017

Gjeld frå 21.august 2017 for barnehageåret 2017/2018.
Finn felles elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist : 15.februar

Teknisk hjelp kan du få på servicetorget Lom kommune, tlf. 61 21 73 00

Barnehagane i Lom

23. september 2009

Det er to kommunale barnehagar i Lom kommune.

Lom har ein fantastisk natur som barnehagane vil lære barna å bli glade i og ta vare på.

Barnehagane ligg i område med flotte turmoglegheiter, og legg vekt på opplevingar ute.
Barnehagane i Lom har fagleg kompetente tilsette, med høg del av assistentar med anten fagbrev i barne og ungdomsarbeid eller førskulelærarutdanning. Alle pedagogiske leiarar har førskulelærarutdanning.