Storfebeite Veodalen

Storfebeite Veodalen

Beiteslepp i Storådalen og Veodalen

Det blir beiteslepp i Storådalen og Veodalen rundt 1. juli 2012 (nokre dagar før og etter 1. juli).
Storfedrifta er organisert med fast gjetar i beiteperioden.
Informasjonsskriv/skjema vert sendt ut til aktive medlemmar, og kan fåast på landbrukskontoret.

Landbrukskontoret Storådalen beitelag Veodalen beitelag
Tips ein ven Skriv ut