Vanlege spørsmål/Biblioteket

Opningstid

01. oktober 2009

Måndag: 10.00 - 15.00
Onsdag: 12.00 - 19.00
Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 15.00
 

Sommarope:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 15.00 - 19.00

 

Purregebyr og erstatningskrav

01. oktober 2009

Første purring er gebyrfri. Viss du er over 15 år og får andre purring, må du betale 50 kroner i gebyr sjølv om du leverer boka eller materiellet. Du kan betale kontant på biblioteket. Dersom du ikkje betaler kontant, får du rekning.
Viss materiell du har lånt blir øydelagt eller ikkje blir levert, må lånaren betale erstatningskrav.
 
Satsar for tapt materiell:
Bøker og lydbøker vaksne: 350 pr bok
Bøker og lydbøker barn: 200 pr bok
Filmar og cdar: 200 pr stk
Tidsskrift og småtrykk: 200 pr stk