Framside»Tenester til deg»Biblioteket

Bokanbefalingar

Nyheiter

Språkkafé mars

Ny språkkafé!

23. februar 2017

Denne gongen kjem vi til å dele oss inn i mindre grupper, for at alle skal få prata mest mogleg. Dei som ønskjer det, kan få litt språktreningsmateriell eller spel dei kan prate rundt. Vel møtt til nye og "gamle" kafégjestar!

Lahlumen i Lom

Hans Olav Lahlum kjem på Norddalsturné som avslutning på Vinterles!

22. februar 2017

Set av datoen allereie no!

Dersom du ikkje har høve akkurat når han er i Lom, er han på biblioteket i Skjåk same dag kl 12.00.

Torsdag 23.03. er han på Dombås kl 18.30 og på Lesja kl 20.00, medan han fredag 24.03. besøkjer Vågå kl 17.00 og Otta kl 19.00.