Nå som det er mørkt og kaldt ute, blir gjerne dørstokkmila enda eit hakk lenger

Bli med på utandørs treningsgruppe!

Vi veit mykje i dag om kor viktig det er å bevege på seg. Har du gløymt kvifor, kjem det ei kort liste her:

Er du fysisk aktiv vil du blant anna

  • få større overskot og meir trivsel
  • få betre føresetnadar for å takle stress
  • styrke immunforsvaret og ikkje minst muskulaturen
  • få eit betre funksjonsnivå og større arbeidskapasitet
  • få betre leddfunksjon og kroppsbalanse, og minske risikoen for fall
  • førebygge overvekt og betre grunnlaget for å oppretthalde rett kroppsvekt
  • i tillegg redusere risikoen for å få ei rekkje plager og sjukdommar

..men dette visste du vel!

Treningsgruppe med oppmøte utanfor biblioteket kvar onsdag kl 19.30

Så, kva skal til for at akkurat DU blir meir fysisk aktiv? Kanskje trening i gruppe kan vera ei løysing for deg? Bli med og prøv! Vi set i gang med treningsgruppe rett over nyttår. Her er det berre å setja ”bli-meir-aktiv-nyttårsforsettet” ut i livet! Vi kjem til å drive utandørs. I starten blir gruppa leia av Anne Marstein ved Frisklivssentralen, og deretter vil dei som er med i gruppa overta styringa sjølve. Vi satsar på ein mjuk start slik at alle kan vera med og prøve. Etter kvart ser vi kva det er ynskje om og kva det er behov for.

Oppstart

Onsdag 11. januar 2012 kl 19.30. Møt opp ved biblioteket i Lom. Vi held på i ca 45 min. Gruppa vil gå onsdagar kl 19.30. Det er ikkje påmelding, og det er heilt gratis.

Meir informasjon

For meir informasjon kontakt Anne Marstein på telefon 91 54 83 19, eller send ein e-post til anne.marstein@lom.kommune.no Kom å bli mæ å rør på de’!!!
Tips ein ven Skriv ut