Framside»Tenester til deg»Bygg og eigedom»Brann og feiing
Skjermbilde 2016-01-05 kl

Brann og feiing

Lom og Skjåk brannvesen er ei felles teneste for Lom og Skjåk kommunar. Tenesta er administrert av Skjåk kommune.

Rehabilitering og oppføring av skorstein er framleis søknadspliktig

Årleg gebyr for feiing og tilsyn

  • Feiing kvart år, tilsyn kvart fjerde år: 701,25 inkl. mva.
  • Feiing kvart andre år, tilsyn kvart fjerde år: 441,25 inkl. mva.
  • Ekstra pipe innan same brukseining: 225,00 inkl. mva.
  • Næringsverksemd og institusjonar: 890,00 pr. gong inkl. mva.

Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2016 Merk at dei oppgjevne gebyra i dette dokumentet er ekskl. merverdiavgift.

  • Kontakt e-post

    • Brannsjef: atle.festervoll@skjaak.kommune.no, Feiar: bjorn.sverre.tengesdal@skjaak.kommune.no
  • Kontakt telefon

    • Brannsjef: 959 89 941, Feiar: 959 89 942, ved brann: 110
Tips ein ven Skriv ut