Framside/Tenester til deg/Bygg og eigedom/Brann og feiing
roof-915444_640

Feiing og bustadtilsyn

30. januar 2017
Skjermbilde 2016-10-27 kl

Endring av forskrift om gebyr for feiing og tilsyn for Lom og Skjåk kommuner

27. oktober 2016

Brannstyret for Lom og Skjåk har i møte 26.10.2016, vedteke å leggje forslag til endring av  lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn for Lom og Skjåk kommuner ut til offentleg ettersyn

Skjermbilde 2016-01-05 kl

Brann og feiing

10. januar 2014

Lom og Skjåk brannvesen er ei felles teneste for Lom og Skjåk kommunar. Tenesta er administrert av Skjåk kommune.

Rehabilitering og oppføring av skorstein er framleis søknadspliktig