Brann og feiing

Lom og Skjåk brannvesen er ei felles teneste for Lom og Skjåk kommunar. Tenesta er administrert av Skjåk kommune.

Årleg gebyr for feiing og tilsyn

 • Feiing kvart år, tilsyn kvart fjerde år: 675,00 inkl. mva.
 • Feiing kvart andre år, tilsyn kvart fjerde år: 425,00 inkl. mva.
 • Ekstra pipe innan same brukseining: 216,25 inkl. mva.
 • Næringsverksemd og institusjonar: 857,50 pr. gong inkl. mva.

Sjå fullstendige oversikt over gebyr for feiieng og tilsyn. Merk at dei oppgjevne gebyra i dokumentet er ekskl. merverdiavgift.

 • Kontakt

  • Brannsjef: Atle Festervoll
  • Feiar Bjørn: Sverre Tengesdal
 • Kontakt e-post

  • Brannsjef: , Feiar:
 • Kontakt telefon

  • Brannsjef: 61 21 70 21, Feiar: 959 89 942, ved brann: 110
0 0

Brann og feiing

Postadresse:
Lom og Skjåk brannvesen
Skjåk kommune
2690 Skjåk
Brannsjef: Atle Festervoll
Telefon:61 21 70 21

Brannmelding: 110