IMG_0021

Brannøving ved Lom Helseheim

Lom Helseheim har over mange år hatt god oppfølging av lovpålagte brannøvingar med varierande innhold. Øvingane blir gjennomført etter eigne risikoanalyse.

Det blir gjennomført brannøvingar to gangar årleg. 

11. og 12. november blir det gjennomført brannøving med teori, kjent runde på tekniske anlegg, bruk av branntavle og evakueringsøving. 

Viktig med slike øvingar for at bebuarane skal vere trygge og at tilsette veit kva tiltak dei skal sette i gang dersom ein brann eller annen akutt situasjon skulle oppstå.

Det er brukar av bygningen som er ansvarleg for planlegging og gjennomføring av brannøvingar.

Brannøvingane har stor ringverknad, da dei tilsette vi ta med kunnskapen privat. 

IMG_0030
Brannøvinga var ein suksess!
Tips ein ven Skriv ut