topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Pressemelding frå Breheimen nasjonalparkstyre

Breheimen nasjonalparkstyre har lyst ut midlar som verneområdet fekk i samband med opninga i 2009. Nasjonalparkstyret har no bestemt å lyse ut desse midla som skal gå til bærekraftig tilretteleggjing, slik at delar av verneområda blir meir tilgjengelege for brukarane. Opparbeiding av stigar og løyper, klopping (bru) og merking tiltak for å betre tilgjenge til verneområda, etablering av parkeringsplassar og informasjonsordningar skal medverke til å sikre viktige kvalitetar ved at stor ferdsel og aktivitet blir kanalisert til bestemte område. Naturen blir lettare tilgjengeleg for brukarane, og dermed blir grunnlaget for lønnsame reiselivsaktivitetar betre.
2011-10-06
Breheimen – frå evig is til frodige seterdalar
2009-10-06