topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Breheimen

Breheimen – frå evig is til frodige seterdalar
I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. I dag finn ein alt frå frodige seterdalar til karrige høgfjell og isbrear, Breheimen står fram som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Området har ei spennvidde i naturtypar frå nesten havnivå til godt over 2000 moh. Breane, tindane, høgfjellsvidder, vassdraga med frittrennande elvar og fossar, den spesielle fjellvegetasjonen, frodige dalar med innslag av edellauvskog og levande kulturlandskap med seterdrift gjer at området er unikt i nasjonal samanheng. I Breheimen har villreinen sitt område, og nasjonalparken utgjer den søre delen av Ottadalen villreinområde.

Breheimen har i mange år lokka fotturistar inn i fjellheimen med nærare 300 km merka turstigar. Mange av turane er svert krevjande og turisthyttane stort sett er sjølvbetente. Landskapet i vest er kupert med bratte fjell og djupe dalar, medan den austlege delen av landskapet er slakare. Breheimen har ein rik vassdragsnatur med eit utal av frie elvar og fossar som kastar seg utfor fjellsidene.


  • Tips ein ven