Framside»Ny i Lom?»Bustad
Lom nasjonalparklandsby

Bustadar til sals eller til leige i Lom

02. januar 2017

Her legg vi ut ledige bustadar til sal eller leige kontinuerleg.
 
Er du på leiting etter ein plass å bu i Lom, eller har du ein plass til sal eller utleige?
Gi oss ein lyd, så skal vi gi deg eit hint dersom vi veit om noko som kan passe!
Kontaktinfo: ashild.amundsen@lom.kommune.no eller ola.rossehaug@lom.kommune.no

Skjermbilde 2016-11-07 kl

Bustadtomter

02. januar 2017

Kommunen har ledige tomter i Lom sentrum og i Bøverdalen, samt fleire tomter under planlegging i Garmo.  I tillegg er det ledige byggjeklare tomter nær sentrum som tilhøyrer private - m.a. i Andvordsjordet og på Gjeisarjordet.