Framside»Tenester til deg»Kultur og fritid»Bygdabøker
Skjermbilde 2015-12-07 kl

Gavetips

Spesialtilbod på bygdabøkene

18. november 2013

Normal pris pr. bok er kr. 500.-.

No er det spesialtilbod 350 kroner pr. bok eller fire valfrie bøker til kr. 1000,-.
Du kan kjøpe bøkene på på servicetorget på Midtgard.

Bygdabok for Lom

18. november 2013

Bygdabok for Lom er eit verk utgjeve av Lom kommune. Verket i fire bind inneheld "gards- og ættesoge", men er eigentleg historia om alle einskildbustadene i bygda og folket som har budd der frå gamal tid og til i dag. Ein finn altså ikkje berre stoff om gardane, men òg om alle husmannsplassar ein kan etterspore i kjeldematerialet. Ein finn òg informasjon om alle nyare bustadhus. I tillegg er det teke med anna stoff knytt til grender, gardar og menneske.