Framside»Tenester til deg»Bygg og eigedom»Byggesak
rustic-945421_960_720

Byggesak

06. januar 2016

Tenesta omfattar behandling av søknader m.v. etter plan- og bygningslova (Pbl). Tiltaka kan delast i 3 kategoriar.

Klikk her for byggesaksblankettar

Gebyrregulativ 2017

Forenkling av byggjereglane frå 1. juli 2015

22. juni 2015

Frå 1. juli 2015 kan du bygge mykje utan å søke. Du må hugse å sjekke reguleringsbestemmelsane der du bur.

Meir informasjon finn du i lenkene nedanfor: