Forenkling av byggjereglane frå 1. juli 2015

Frå 1. juli 2015 kan du bygge mykje utan å søke. Du må hugse å sjekke reguleringsbestemmelsane der du bur.

Byggesak

Tenesta omfattar behandling av søknader m.v. etter plan- og bygningslova (Pbl). Tiltaka kan delast i 3 kategoriar: