Framside/Tenester til deg/Bygg og eigedom/Byggesak/Serviceerklæring

Byggesak

 • Dette kan du vente av oss

  • Rask sakshandsaming dersom søknad om tiltak er komplett med nødvendig dokumentasjon.
 • Saksbehandlingstid

  • Komplett søknad, der det ikkje er nødvendig med innhenting av uttaler m.v., blir saka avgjort administrativt med ei handsamingstid på 14 dagar.
  • Må saka opp i politisk utval, er handsamingstida avhengig av møteprogrammet.
 • Dette ventar vi av deg

  • At søknad om tiltak er komplett og ikkje krev innhenting av tilleggsopplysningar.
Tips ein ven Skriv ut