Lærar Einar Banken inspiserer og forklarer.

Lærar Einar Banken inspiserer og forklarer.

Byggfag som Utdanningsval ved ungdomsskulen.

I haust har ti elevar Byggfag i Utdanningsval. Her har dei Einar Banken og Trond Volden som lærarar. Elevane har laga og sett opp gjerde kring skulen og laga hylle på materialrommet. No driv elevane på med å lage benkar til terrassen framfor kantina, sager ut fleire bord til gjerde og lager terrasse framfor lærarrommet. Elevane lærer å vere nøye, HMS, samarbeid og ulike teknikkar innan snikkaryrket. Du skal ikkje sjå bort frå at feire at desse elevane blir gode handverkarar.
Artikkelen er laga av Arbeidslivsfag i 8.klasse. Randi Marit Teigen, Stine Beathe Teigen og Vemund Kleiven.
Siste hand på støypinga.
Siste hand på støypinga.
Montering av hylle.
Montering av hylle.
Lærar Trond Volden og jentegjengen lager benk.
Lærar Trond Volden og jentegjengen lager benk.
Garmoingar i sving.
Garmoingar i sving.
Samarbeid må til.
Samarbeid må til.
Utskjering av stakett.
Utskjering av stakett.
Masseproduksjon av stakett.
Masseproduksjon av stakett.
Tips ein ven Skriv ut