Lom samfunnshus 2010

Lom samfunnshus 2010

Hovudetasja i Lom samfunnshus stengjer etter Loar sin førjulsfest

Byggjestart neste veke

Oppstart på fleirbrukshuset neste veke.
Alt aktuelt utstyr i 1. og 2.høgda må ryddast ut så snart som råd.
Førjulsfesten til Loar skule 30.november går som planlagt.
Etter dette kan vi ikkje nytte 1. og 2.høgda.
I kjellaren blir det vanleg drift fram til jul.
Lag og organisasjonar blir innbedne til infomøte.
Det går mot oppstart på fleirbrukshuset neste veke.
Det vil m.a. seia at alt aktuelt utstyr må ryddast ut or huset så snart som råd.
Lag og organisasjonar som har utstyr i 1. og 2.høgda tek ansvar for eige utstyr.

Førjulsfesten (juletrefesten) til Loar skule 30.11 går som planlagt.
Etter dette kan vi ikkje nytte hovudetasja. Heller ikkje korpset sine øvingslokale kan nyttast etter dette.

Vi må rekne med noko mindre parkeringsareal etter oppstart da delar av området vil bli nytta som riggplass.

I kjellaren blir det vanleg drift fram til jul.
Det vil bli arrangert eit oppstartsmøte der lag og organisasjonar blir innbedne.

Vi kjem attende med nærare info når det er klart.
Tips ein ven Skriv ut