Presisjonsarbeid.

Presisjonsarbeid.

Design og redesign.

Dette har blitt eit populært valfag med elevar frå både 8. og 9. klasse. Anita Sandviken er lærar. Saman med Gudrun Gaukstad har ho funne fram til fleire fine oppgåver der gjenbruk er ein gjennongåande grunntanke. Elevane har med seg frå heime ulike gjenstander dei skal omskape og fornye. Eit viktig moment i prossesen er at dei har tenkt godt gjennom kva dei skal gjere (arbeidsteikningar),  og kva som er målet. No lagar dei oppslagstavlar i ymse former og fasongar. I vårt bruk-og kastsamfunn er det nyttig for våre unge elevar å sjå at ein kan nytte opp att det som ein eigentleg har kasta.

Tavler i moderne design.
Tavler i moderne design.
Kjærleikstavla?
Kjærleikstavla?
Vindauge frå Kroken skal bli til oppslastavle.
Vindauge frå Kroken skal bli til oppslastavle.
Her blir det lastebilar med oppslagstavle på sida.
Her blir det lastebilar med oppslagstavle på sida.
Arbeidsteikningar må til.
Arbeidsteikningar må til.
Viktig med rette mål.
Viktig med rette mål.
Tips ein ven Skriv ut