Destinasjon Lom. Foto: Johan Wildhagen / Palookaville

Destinasjon Lom. Foto: Johan Wildhagen / Palookaville

Destinasjon Lom - "Hva kan gjøres for å utvikle destinasjonens konkurransekraft"

Som eit ledd i bachelorgraden sin på Handelshøyskolen BI i Trondheim har Øyvind Rusten og Anne Mjelva Trøen levert inn ei bacheloroppgåve som tek for seg reisemålet Lom. Oppgåva ser på korleis ulike tiltak kan bidra til å styrke destinasjonen sin konkurransekraft, er no tilgjengeleg elektronisk (sjå link).

Oppgåva ser spesielt på samarbeid som eit virkemiddel i reisemålsutviklinga, og korleis Lom kan vidareutviklast som destinasjon i framtida. Hovudproblemstillinga er «Hva kan gjøres for å øke destinasjonens konkurransekraft»?  

Bacheloroppgåva vart levert inn i juni i 2013, men er framleis høgaktuell i 2014.
Les heile oppgåva her:
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=142750654&kid=biblio   (Klikk deg inn på linken, og vidare inn på linken der det står "BI Bachelor". Da kjem du inn på eit samandrag, og kan laste ned heile oppgåva)

Tips ein ven Skriv ut