Framside/Tenester til deg/Skatt og avgift/Eigedomsskatt
Skjermbilde 2017-02-28 kl

Eigedomsskattelister for 2017

28. februar 2017

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2017 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Lista ligg og på heimesida til kommunen. Eigedomsskattelista vil liggje ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28.02.2016. Eigedomar det er gjort taksering på i 2017, har klagerett. Klage må sendast skriftleg, innan 2. mai 2017.

Informasjon om ny takst vil bli sendt dei dette gjeld. 

 

Eigedomsskattelister(klikk på den lista du vil sjå for å lasta ned .pdf-dokument):

Lister for eigedomsskatt

23. februar 2015

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 23. februar 2015, jfr.§15 i Lov om eigedomsskatt. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som andre kommunale avgifter.
Du kan og sjå listene som pdf-filer ved å klikke på lenkene nedanfor.

 

Informasjon om eigedomsskatt

02. mars 2012

Lom kommunestyre vedtok i 2011 å omtaksere eigedomar innanfor eksisterande eigedomsskattegrense i Lom kommune. Lom kommune innførte eigedomsskatt i 1975 for bustader og næringseigedomar på Fossbergom og for verker og bruk i heile kommunen.

Meir informasjons om eigedomsskatt