Framside»Tenester til deg»Skatt og avgift»Eigedomsskatt

Lister for eigedomsskatt

23. februar 2015

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 23. februar 2015, jfr.§15 i Lov om eigedomsskatt. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som andre kommunale avgifter.
Du kan og sjå listene som pdf-filer ved å klikke på lenkene nedanfor.

 

Informasjon om eigedomsskatt

02. mars 2012

Lom kommunestyre vedtok i 2011 å omtaksere eigedomar innanfor eksisterande eigedomsskattegrense i Lom kommune. Lom kommune innførte eigedomsskatt i 1975 for bustader og næringseigedomar på Fossbergom og for verker og bruk i heile kommunen.

Meir informasjons om eigedomsskatt