Eigedomsskatt

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 24. februar 2014, jfr.§15 i Lov om eigedomsskatt. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som øvrige kommunale avgifter.

Klikk på overskrifta for å sjå skattelistene.

 

Utleggslister for eigedomsskatt 2012

Tre vekers offentleg gjenomsyn frå 1. april

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 1. april 2012, jfr.§ 15 i Lov om eigedomsskatt. Du finn og lenker til listene nedst i denne artikkelen. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som øvrige kommunale avgifter.

Kortfatta informasjon om eigedomsskatt

Lom kommunestyre vedtok i 2011 å omtaksere eigedomar innanfor eksisterande eigedomsskattegrense i Lom kommune. Lom kommune innførte eigedomsskatt i 1975 for bustader og næringseigedomar på Fossbergom og for verker og bruk i heile kommunen.

Lenke til kortfatta brosjyre om eigedomsskatt (pdf-fil, 68KB).

Utdypande informasjon om eigedomsskatt

Ny taksering og botnfradrag

Eigedomsskattetaksering blir gjennomført i Lom kommune med veknad frå 1. januar 2012. Takstutvalet er godt i gang med synfaringa av eigedomane. Dei gjennomfører synfaring på den enkelte eigedom etter at informasjonsbrev med registreringsskjema er utsendt til eigarane.
Om du vil ha nærare opplysning om takseringstidspunkt, kan du ta kontakt med servicetorget, telefon 6121 7361 eller med Kristin Kolden Brandsar, telefon 61 21 73 46.