Ein av landets beste nettstader

LOM KOMMUNE ER KÅRA TIL Å HA EIN AV LANDETS BESTE NETTSTADER.

Lom kommune med landets 8. beste offentlege nettstad. Lom har same poengsummen som Stortinget og Høgskulen i Bergen. Blant kommunane i Noreg er Lom kommune kåra til å ha 5. beste nettstad.

Lom kommune er elles på topp i Oppland.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT som står bak kåringa. Hensikta med kåringa er å setja fokus på kvalitet og tilgjenge på offentlege nettstader.

Sjå meir: http://kvalitet.difi.no/resultat/?aar=2011&verksemdtype=9&stjerner=0&fylke=1&sortering=5

Tips ein ven Skriv ut