To kalde og ivrige elevar.

To kalde og ivrige elevar.

Ekskursjon til Klimaparken.

9. klasse var tysdag på ekskursjon til Klimaparken. På førehand hadde dei vore på Fjellmuseet og fått innføring i kva Klimaparken er, og kva dei driv med. På Juvflya såg dei på vegetasjon,polygonmark, kjende på veret og var inne i Istunellen. Sjølv om det var svært mykje ver, klaga ikkje elevane og gjorde oppgåvene dei hadde fått. Takk til Fjellmuseet og Juvasshytta for ein fin og lærerik dag.
Studium av blomar og lav.
Studium av blomar og lav.
Inni istunellen.
Inni istunellen.
Tips ein ven Skriv ut