Elevrådet

Medlemmar i elevrådet 2013/2014 Leiar: Synne Bolstad Nestleiar: Gaute Bosmen Horten  Sekretær: Camilla Brukveen Øvrige medlemmar: Simen Aukrust,Anders Sandvoll, Kjartan Haugen Foss, Synnø Billøygard (vara), Thomas Løken, Kristian Eriksen (vara) Espen Barlund Nicolaisen, Jens Blikken (vara), Ingebjørg Hammerdalen (vara).

Skulane i Lom

Garmo oppvekstsenter:
Rektor Mariann B. Øygard
Telefon 928 86 786

Loar skule:
Rektor Mariann Øygard
Telefon 928 86 786

Lom ungdomsskule:
Rektor Tore Mundal
Telefon 61 21 10 91

Rådgjevar oppvekst:
Herdis Kvamme Repp
Telefon 61 21 73 53