Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Tilskot

Endra jordarbeiding

Det blir gjeve tilskot til korn- og grønfórareal som ikkje blir jordarbeidd om hausten. Dersom det blir sådd fangvekst på arealet blir det gjeve eit tillegg. Det blir og gjeve tilskot til grasdekte vassvegar i open åker og i ompløgd grasmark. Tilskotet varierer med erosjonsfaren og søknadsomfanget. Føremålet er å redusere erosjon og arealavrenning frå jordbruksareal. Ordninga er ein del av søknad om produksjonstilskott.

 • Målgruppe for tenesta

  • Gardbrukarar
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om tilskot sendast Lom kommune. Det er eige søknadsskjema som du får på landbrukskontoret.
 • Søknadsfrist

  • Søknadsfrist: 20. august
 • Pris

  • Tilskot.
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke Hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 905 75 253
Tips ein ven Skriv ut