cash-1874751_640

Endra tidspunkt for fakturering av kommunale gebyr 1. termin 2017.

Endra tidspunkt for fakturering av kommunale gebyr 1. termin 2017.

Lom kommune endrar tidspunktet for utsending av faktura på kommunale gebyr for 1. termin 2017. Etter vår praksis sender vi ut faktura for

termin  1, den 1. februar. På grunn av større omlegging av gebyrregulativet for feiing, vil faktura ikkje bli sendt før månadsskifte februar - mars.

 

Frå 2. termin 2017 vil vi sende ut faktura til vanleg tidspunkt, den 1. april 2017.

Tips ein ven Skriv ut