Evalueringsrapport_liggande format

Evalueringsrapport_liggande format

Evalueringsrapport - bruk av kommunalt næringsfond (2006-2015)

I løpet av året har det vorte utarbeidd ein intern rapport for bruken av kommunalt næringsfond i perioden 2006 til 2015.
Rapporten kan lesast i si heilheit i vedlegget. Dersom du ynskjer å sjå ein kortare versjon kan du sjå gjennom presentasjonen som vart brukt under dialogmøtet, her finn du ei oppsummering.
 

Evalueringsrapporten skal brukast som bakgrunnsgrunnlag for ei revidering av reglane for kommunalt næringsfond.
Rapporten vart presentert på dialogmøte for MTN den 15. september.
Næringslivet skal få anledning til å kome med sine innspel i løpet av prosessen.

Her kan du lese evalueringsrapporten for bruk av næringsfondet i 2006-2015
Her kan du lese ein kortfatta versjon av evalueringsrapporten

Tips ein ven Skriv ut