068

Fagdag om husdyrgjødsel i Vågå

Landbrukskontoret i Vågå/Sel saman med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagdag om husdyrgjødsel på Søre Stae i Vågå 10. mai 2017 kl. 10-14.

 

Følgjande utstyr vil bli demonstrert:

  • Nitromax nedfellingsutstyr
  • stripespreiing med tankvogn
  • breispreiing med slepeslangeutstyr
  • gjødsling av innmarksbeite med jetspreiar
  • transport  og spreiing med buffertank

NLR vi ta for seg:

  • tidspunkt
  • nitrogenverknad
  • utvatning
  • mengde og næringsverdi
  • jordpakking

Enkel servering - Alle velkomne!

Komplett program, sjå denne invitasjonen.

Tips ein ven Skriv ut