Framside/Tenester til deg/Helse og rehabilitering/Lege/Fastlegeordninga

Fastlegeordninga

Alle innbyggjarar som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få ein fastlege. Du kan velje din fastlege mellom allmennlegane i Lom som er med i fastlegeordninga.

Du har rett til å byte fastlege to gonger pr kalenderår,men det krev at det er plass på lista til den legen du vil ha. Barn under 16 år har krav på same fastlege som foreldra, sjølv om lista til legen er stengd.

Bytt fastlege på denne nettstaden, eller ring 81 05 95 00.

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut