Flaum - beredskap

Lom kommune har beredskap og fylgjer utviklinga med bekker og elver som kan fløyme over. Ber om at alle fylgjer med og varslar dersom det oppstår situasjonar eller er overhengande fare for at situasjonar kan utvikle seg.  Kommunen sine beredskapsansvarlege er å treffe på fylgjande telefonnummer:

Bjarne Holø:  901 12 400 Bjørn Bakke: 909 47 300

 

Tips ein ven Skriv ut