Stolt 9. klasse.

Stolt 9. klasse.

Flinke undomsskuleelevar i rekning.

Dei nasjonale prøvene i rekning viste at elevane i 8. og 9. klasse har svært gode rekneferdigheiter.
Arbeid gjer meister!
Elevane i 8. klasse fekk eit snitt på 3,3 i rekning. Det er godt over gjennomsnittet for fylket (3,0) og landet (3,1). 5,0 er høgast oppnåelege poengsum. I 9. klasse var resultatet enda betre. Her var snittet 3,9 medan det for fylket og landet var 3,4. Enda meir gledeleg var det at dei hadde ein framgang frå 8. klasse på 0,5 poeng! Både elevar og lærarar har gjort eit framifrå arbeid dette året.
Full konsentrasjon.
Ivrige elevar i 8. klasse.
Ivrige elevar i 8. klasse.
Tilfredse mattelærarar.
Tilfredse mattelærarar.
Tips ein ven Skriv ut