Framside/Tenester til deg/Folkehelse
runners-635906_640

Folkehelseoversikt Lom kommune

08. desember 2015

Alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen har fått utarbeidd folkehelseoversikter ved koordinator i samfunnsmedisin i samarbeid med den enkelte kommune. Du kan sjå alle oversiktene ved å gå inn på heimesida til Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, www.nglms.no.

Folkehelseprofil for Lom kommune

12. mars 2015

Folkehelseprofilar for kommunane 2015 er i dag publiserte på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2015-profilane er psykisk helse blant barn og unge. Kommunane vil også finne forskjell i levealder mellom utdanningsgrupper. På landsbasis er denne forskjellen 7 år for menn og 5 år for kvinner.

Lenke til folkehelseprofilen for Lom kommune.

Og her kan du finne profilen for andre kommunar i landet.

Folkehelsekoordinator

08. desember 2011

Folkehelse kan definerast som helsetilstanden i befolkninga, og korleis helsa fordelar seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre og fremje befolkninga si helse gjennom å svekke faktorar som medfører helserisiko, og styrke faktorar som fører til betre helse.