Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Landbruk»Landbrukseigedom

Forpakting

Forpaktingsavtaler skal godkjennast av kommunen. Avtala skal vera skriftleg og gjelde for minst 5 år. Stuttare forpakting kan godkjennast i særlege høve. Berre leige av jord der bygningane, buskap e.l. ikkje er med i leiga er unnateke.
 • Slik får du tenesta

  • Forpaktingskontrakt sendast til Lom kommune for godkjenning. Kommunen vurderar om kontrakta er i samsvar med reglane i forpaktingslova.
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Lovgrunnlag

  • Lov om forpakting.
Tips ein ven Skriv ut